ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เตรียมจัดเวทีเสวนา“สื่อในวิกฤติ ทางออกประเทศไทย”

logotbjawebสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เตรียมจัดเวทีเสวนา“สื่อในวิกฤติ ทางออกประเทศไทย” เพื่อร่วมระดมแนวคิดทิศทางการปฏิรูปสื่อและกอบกู้วิกฤติศรัทธาต่อสื่อโดยรวม

นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 พ.ค. 2559 นี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ จะจัดเวทีเสวนา “สื่อในวิกฤติ ทางออกประเทศไทย” โดยเชิญวิทยากรจากด้านการปฏิรูปสื่อมวลชน องค์กรกำกับสื่อ นักวิชาการด้านสื่อ และองค์กรวิชาชีพสื่อ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาและทางออกร่วมกัน โดยในเวทีเสวนาจะเป็นการเปิดแนวคิดและทิศทางการปฏิรูปสื่อท่ามกลางเสียงสะท้อนและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมต่อการทา หน้าที่และบทบาทของสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา สาหรับวิทยากรในเวทีเสวนา ประกอบด้วย พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท) ซึ่งจะมาเปิดแนวคิดและทิศทางการปฏิรูปสื่อ คุณสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานกา กับดูแลสื่อด้านวิทยุและโทรทัศน์ พร้อมด้วยวิทยากรด้านสื่อมวลชนและนักวิชาการด้านสื่อ อีก 3 ท่าน คือ คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล นักวิชาการด้านสื่อ และ นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมีนายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นผู้ดา เนินรายการ

เนื้อหาการเสวนาจะครอบคลุมสถานการณ์ที่เป็นประเด็นท้าทายสื่อมวลชนในปัจจุบัน โดยเฉพาะการทา หน้าที่สื่อในภาวะที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน และเรื่องมาตรฐานจริยธรรมที่กา ลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในขณะนี้หลังจากเหตุการณ์ล้อมจับผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังจะเป็นเวทีการอภิปรายทิศทางการปฏิรูปสื่อซึ่งเป็นหนึ่งในวาระสา คัญของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมเวทีเสวนา “สื่อในวิกฤติ ทางออกประเทศไทย” ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ในเวลา 9.30 –12.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้องบอลรู ม2 ชั้ น3 ถนนรัชดาภิเษก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทรศัพท์ 022438479

Press Release เวทีเสวนา 25-5-59

แท็ก คำค้นหา