ขอเชิญร่วมงานประกาศผลการตัดสิน ข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2558

logotbjaweb

กำหนดการ
งานประกาศผลการตัดสิน ข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2558
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก
โดย มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย


ภาคเช้า
9.30-10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 12.00 น. เวทีเสวนาหัวข้อ “สื่อในวิกฤติ…ทางออกประเทศไทย?”
วิทยากร พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท)
นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล นักวิชาการด้านสื่อ
ดำเนินการเสวนาโดย นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ภาคบ่าย
12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 น. พิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2558
13.30 – 13.35 น. นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์
13.35-13.40 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
13.40-13.45 น. วิดิทัศน์ 19 ปี รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์
13.45 – 14.50 น. ประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2558
-รางวัลข่าววิทยุยอดเยี่ยม และ รางวัลรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม
-รางวัลข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นเชิงสืบสวนและรางวัลข่าวสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น
-รางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 3 ประเภทคือ
1. รางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม
2. รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
3. รางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม
15.00 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล
ถ่ายภาพร่วมกัน…..จบงานอย่างเป็นทางการ

25-5-59 กำหนดการ พิธีประกาศผลและมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ 2558

แท็ก คำค้นหา