เชิญผู้สนในใจทุกท่านรับฟังแนวคิดทิศทางการปฏิรูปสื่อ…”สื่อในวิกฤติ ทางออกประเทศไทย?”

poster sangchai

เชิญผู้สนใจทุกท่านรับฟังแนวคิดทิศทางการปฏิรูปสื่อกับ พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธาน กมธ.ด้านสื่อสารมวลชน

ในเวทีเสวนา “สื่อในวิกฤติ ทางออกประเทศไทย?” วันพุธที่ 25 พ.ค. 2559 เวลา 9.30 น.

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน นักวิชาการและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมเวทีเสวนา “สื่อในวิกฤติ ทางออกประเทศไทย?” เนื่องในงานประกาศผลการตัดสินรางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน์   ในเวทีเสวนาฯ จะเป็นการเปิดแนวคิดทิศทางการปฏิรูปสื่อ

วิทยากรในเวทีเสวนา ประกอบด้วย พล...คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท) ซึ่งจะมาเปิดแนวคิดและทิศทางการปฏิรูปสื่อ คุณสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลสื่อด้านวิทยุและโทรทัศน์ พร้อมด้วยวิทยากรด้านสื่อมวลชนและนักวิชาการด้านสื่อ อีก 3 ท่าน คือ คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล นักวิชาการด้านสื่อ และ นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมีนายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

เนื้อหาการเสวนาจะครอบคลุมสถานการณ์ที่เป็นประเด็นท้าทายสื่อมวลชนในปัจจุบัน โดยเฉพาะการทา หน้าที่สื่อในภาวะที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน และเรื่องมาตรฐานจริยธรรมที่กา ลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในขณะนี้หลังจากเหตุการณ์ล้อมจับผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังจะเป็นเวทีการอภิปรายทิศทางการปฏิรูปสื่อซึ่งเป็นหนึ่งในวาระสา คัญของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

แท็ก คำค้นหา