ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมฯด้านการสืบสวนสอบสวน Investigative TV

logo investigative tvประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ ด้านการสืบสวนสอบสวน (Investigative TV Journalists Training) จำนวน 60 คน
โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ กทปส และ กสทช. ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
***หมายเหตุผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานคอนเฟิร์มแจ้งรายละเอียดต่างๆ ทางโทรศัพท์และทางเมลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
*** รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณาตรวจสอบจากไฟล์แนบในสเตตัสนี้…
——————————————

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ ด้านการสืบสวนสอบสวน
(Investigative TV Journalists Training)
โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ กทปส และ กสทช. วันพฤหัสบดีที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

1 นาย วิสุทธิ์ เพ็ญวิเชียร ผู้สื่อข่าวรายงานพิเศษ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
Mr. Wisut Penwichian Journalist Channel 7
2 นาย นริศร์ คงทอง ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
Mr. Naris Khongtong Camera man Channel 7
3 นางสาว ภาพิมล คลังโรจน์ศักดา ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
Miss Papimon Klangrojsakda Reporter Thairath TV
4 นางสาว สุชาดา ศิริคง ผู้สื่อข่าว True4U
Miss Suchada Sirikhong Reporter True4U
5 นาย ประกิต ธนะสุมน ช่างภาพ True4U
Mr. Prakit Chanasumon Camera man True4U
6 นาย ชาณัณบูกิตถ์ ผุยคำภา ช่างภาพ อสมท
Mr. Chanunbukitt Puikhumpa Camera man MCOT TV 9
7 นาวสาง ทัศนีย์ คำมุณี ผู้สื่อข่าวอาวุโส อสมท
Miss Thassanee Dummunee Senior Reporter MCOT TV 9
8 นางสาว ธมนต์รัตน์ ขันธะวินะหุ ผู้สื่อข่าว ททบ.5
Miss Thamonrat Kuntavinahuh Journalist Channel 5
9 นางสาว เบญจพร ศรีดี ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ มติชนทีวี
Miss Benjaporn Sridee Reporter Matichon TV
10 นาย เติมศักดิ์ ไชยกาล ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ มติชนทีวี
Mr. Termsak Chaiyakarn Camera man Matichon TV
11 นางสาว กลกร เวียงดอนก่อ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ เนชั่น ทีวี
Miss Kolakorn Wiangdonkor Reporter Nation TV
12 นาย อภิสิทธิ์ สุภาเมสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวชุมชน พะเยาทีวีชุมชน
Mr. Apisit Supamasit Reporter Phayao TV
13 นาย กิตติธัช ธรรมใจ ผู้สื่อข่าว พะเยาทีวีชุมชน
Mr. Kittithat Thummachai Reporter Phayao TV
14 นางสาว หทัยรัตน์ พหลทัพ ผู้สื่อข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
Miss Hathairat Phaholtap Reporter ThaiPBS
15 นางสาว พรรษนันท์ ช่างคิด ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไบรท์ ทีวี
Miss Patsanan Changkid Reporter Bright TV
16 นาย เอกมล ศิลาโรจน์ ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ไบรท์ ทีวี
Mr. Aekkamol Silaroj Camera man Bright TV
17 นาย ธนกฤต ชูเชิด ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์
Mr. Thanakit Chuchert Co-Producer Workpoint TV
18 นาย ทินณภพ พันธะนาม ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ เนชั่น ทีวี
Mr. Thinnaphop Phanthanam Reporter Nation TV
19 นาย นิธิศ นาเจริญ ผู้สื่อข่าว บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
Mr. Nitis Nacharoen Reporter Nation Multimedie
20 นาย สุถนันท์ ฤทธิ์มนตรี ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ MONO 29
Mr. Supanan Ritmontree Co-Producer MONO 29
21 นาย อธิปัตย์ มูลทรา ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์
Mr. Atipat Mooltra Camera man Workpoint TV
22 นาย อัฟนัน อับดุลเลาะ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ พีพี ทีวี
Mr. Afnan Abdulloh Reporter PP TV
23 นาย พิริยะ ม่วงยิ้ม ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ พีพี ทีวี
Mr. Piriya Moungyim Camera man PP TV
24 นาย ปรีชา ตรีเพ็ชร ช่างภาพ NEWS FOCUS
Mr. Preecha Treephet Camera man NEWS FOCUS
25 นาย ดิศวัฒน์ ครุฑน่วม ผู้สื่อข่าว NEWS FOCUS
Mr. Disawat Kroutnaum Reporter NEWS FOCUS
26 นาย ภูพนา ยงสูงเนิน ช่างภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
Mr. Pupana Yongsungnone Camera man NBT TV
27 นางสาว ศรีฟ้า จันทร์ทองวัฒนา ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
Miss Srifar Chanthongwattana Reporter NBT TV
28 นางสาว อริศรา กาวี ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว บีบีซี จำกัด
Miss Arisara Kavi Reporter BBC
29 นาย สันติวิธี พรหมบุตร ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
Mr. Santiwithi Phrombut Reporter Modernine TV
30 นาย สิงหราช ชวนชม ช่างภาพ ปราการเคเบิลทีวี
Mr. Singharat Chunchom Camera man Prakarn Cable TV
31 นาย ประเสริฐ หวังศักราทิตย์ บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว ปราการเคเบิลทีวี
Mr. Prasert Wangsakratit Editor Prakarn Cable TV
32 นางสาว สิริรัตน์ ใบยพฤกษ์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ดิจิตอล
Miss Sirirat Baiyapruk Reporter Channel 8
33 นาย ปิยวัฒน์ สุวรรณหงส์ ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ดิจิตอล
Mr. Piyawat Suwanahong Camera man Channel 8
34 นาย ภัทรชัย ปราชญ์อุดม ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี
Mr. Pattarachai Praudom Reporter Amarin TV
35 นาย เมธี ทัมมรินทร์ ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี
Mr. Matee Tubmarin Camera man Amarin TV
36 นาย ศิวะ โลโห ผู้สื่อข่าว บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
(ศูนย์ข่าวภาคอีสาน จ.ขอนแก่น)
Mr. Siwa Loho Reporter Nation Multimedie
37 นางสาว ฐิติญา เกษกาญจน์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ ONE HD
Miss Thitiya Ketkarn Reporter ONE HD
38 นางสาว ปราณี แสงศรี ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ ONE HD
Miss Pranee Sangsri Camera man ONE HD
39 นาย อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์ ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ Now 26
Mr. Anuruck Phensawap Camera man Now 26
40 นาย นิติธร สุรบัณฑิตย์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี
Mr. Nititorn Sura-bundith Reporter Voice TV
41 นาย ภูวณัฐ แสงงาม ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี
Mr. Phuvanut Sangngam Camera man Voice TV
42 นาย สายชล วัชนุชา ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง 28 SD)
Mr. Saichon Watchanucha Reporter Channel 28 SD
43 นาย วิโรจน์ สุขศรี ช่างภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง 28 SD)
Mr. Wiroj Suksri Camera man Channel 28 SD
44 นาย วัชรา ตาคำ ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
Mr. Watchara Takum Reporter Channel 33 HD
45 นาย ศักดิภัท ประพันธ์วรคุณ ช่างภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
Mr. Sakdipat Prapanworakhun Camera man Channel 33 HD
46 นางสาว ชนิดา ศรีอมรศาสน์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ TNN 24
Miss Chanida Sriamornsart Reporter TNN 24
47 นาย อธิวัฒน์ โตจันทร์ ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ TNN 24
Mr. Athiwat Tochan Camera man TNN 24
48 นางสาว สุธาทิพย์ ผาสุข ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์
Miss Suthathip Phasuk Reporter Spring news
49 นาย พงษกร หงษ์จันทร์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์
Mr. Pongsakorn Hongjan Reporter Spring news
50 นาย จตุภัทร เฉลยปราชญ์ ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์
Mr. Jaturapat Chaleyprad Camera man Spring news
51 นาวงสาว ดวงกมล กลิ่นหอม ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวไอ เอ็น เอ็น
Miss Duangkamon Klinhom Reporter INN TV
52 นาย พัฒนศักดิ์ วรเดช ช่างภาพ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
Mr. Phatthanasak Woradech Camera man ThaiPBS
53 นาย ปิยะชาติ คงถิ่น ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
Mr. Piyachat Kongthin Reporter ThaiPBS
54 นางสาว เนื้อแพร พงษ์สุวรรณ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
Miss Neupair Pongsuwan Reporter Thairath TV
55 นางสาว ธัญญารัตน์ ถาม่อย ผู้สื่อข่าว บริษัท มีเดียสตูดิโอ จำกัด
Miss Thanyarat Thamoj Reporter Media Studio
56 นาย อิทธิพล คชชากร ช่างภาพ บริษัท มีเดียสตูดิโอ จำกัด
Mr. Ittipon Kotchakorn Camera man Media Studio
57 นาย กันตภณ มั่นคงกิจ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ MONO 29
Mr. Kantapon Mankhongkij Reporter MONO 29
58 นาย ธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี
Mr. Tanpisit Lerdbamrungchai Reporter Nation TV
59 นาย ชญตร์ มุกดาหาร ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง13 Family)
Mr. Chayot Mookdaharn Reporter Channel 13 Family
60 นางสาว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
Miss Thachanon Piriyakulchai Reporter Channel 3

investigative tv-01

investigative tv-02

investigative tv-03

investigative tv-05

แท็ก คำค้นหา