ด่วน!!! รับจำนวนจำกัดทุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวน Investigative TV Journalists Training

investigative TV

ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด  ทุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวน Investigative TV Journalists Training โดยวิทยากรหลักจากต่างประเทศ คือ Nils Hanson, Editor of Uppdrag Granskning (Mission Investigate) at Swedish Public Service Television Company (SVT)ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
* ปิดรับใบสมัครภายในวันที่ 8 ก.พ. 2559
*อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook เพจ “สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย”
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเชิญผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทัศน์ สมัครเข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวน สอบสวน (Investigative TV Journalists Training) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับการจัดสรรเงินจาก กสทช. โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(ประเภทที่ 1) เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบ สวน (Investigative TV Journalists Training) จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มทักษะให้นักข่าวและช่างภาพ ข่าวโทรทัศน์ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้สามารถทำข่าวเชิงสืบสวนในหลากหลายมิติและรูปแบบมากขึ้น และนำเทคนิค ความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการทำข่าว เชิงสืบสวน และเป็นการกระตุ้นให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ เห็นความสำคัญและสนับสนุนให้กองบรรณาธิการ ทำข่าวสืบสวนมากขึ้น

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบสวน (Investigative TV Journalists Training) จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซค์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Nils Hanson, Editor of Uppdrag Granskning (Mission Investigate) at Swedish Public Service Television Company (SVT). The internationally successful investigative TV-program is aired prime time one hour a week, 45 times a year. Nils, a former award winning investigative reporter,

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงเรียนเชิญมายังองค์กรของท่านร่วมส่งทีมข่าวที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป* จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นักข่าว 1 คน และ ช่างภาพ 1 คน เพื่อสมัครเข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ด้านการ สืบสวนสอบสวน (Investigative TV Journalists Training) โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายัง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวน สอบสวน (Investigative TV Journalists Training) จะได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการฯ ภายในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

 

ดาวน์โหลดข้อมูลดังนี้

  1. ใบสมัครInvestigative TV Journalists Trainin
  2. กำหนดการอบรม Investigative TV Journalists Training

แท็ก คำค้นหา