ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2558

แสงชัย2557

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ส่วนกลางและท้องถิ่น ชิงรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2558 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานและตัดสินให้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเชิญกองบรรณาธิการฝ่ายข่าว คัดเลือกผลงานที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่งเข้าชิงรางวัลดังกล่าวในนามสถานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ภายในเวลา 24.00 น. ที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อาคารสมาคมนักข่าวฯ (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) ถนนสามเสน  โทร.0-2243-8479, 08-6522-4288

 

ดาวน์โหลดเอกสารดังนี้

1.เอกสารหลักเกณฑ์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

2. แบบฟอร์มใบปะหน้าส่งผลงานประกวดข่าววิทยุและโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2558

3.เอกสารแบบฟอร์มประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวดดังนี้

แท็ก คำค้นหา