ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

ผลการประกวดรางวัล”สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 11  ประจำปี 2558

 

สายฟ้าน้อย2558

 

 

ประเภท เรื่อง ทีม มหาวิทยาลัย
สารคดีเชิงข่าววิทยุ
รางวัลดีเด่น ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย เท่าทันค่าไฟฟ้าเกินจริง Comm. Art Soiety มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลชมเชย น้ำตานาเกลือ CJR RAISOM มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มอบเกียรติบัตรด้านการผลิตรายการ วีรบุรุษปลายปืน CJR ARMY มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
รางวัลดีเด่น ประเภทวิถีชุมชน พึ่งพา อย่างพอเพียง SSRU-JR Dream Team มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รางวัลดีเด่น ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม วิถีซาไก…ที่เปลี่ยนไป Smile Shot Film มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รางวัลดีเด่น ประเภทสิ่งแวดล้อม ต้นน้ำ ต้นแบบ D But Drag มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลดีเด่น ประเภทข่าว น้ำแข็งภัยใกล้ตัว โมเลกุล โปรดักชั่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลชมเชย ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล

 

ดาวน์โหลด

ความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสิน รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา