กว่าจะเป็นนักข่าว”สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 13

Congratulations! ขอแสดงความยินดีและภูมิใจ ในความมุ่งมั่นตั้งใจ กับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 13 ” ทุกคน

อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว  “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 13
วันพฤหัสบดีที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 โรงแรมบัดดี้โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

อบรมสายฟ้าน้อย13-4

 

 

ในนามสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบคุณ วิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาถ่ายทอดความรู้ซึ่งผ่านการสะสมประสบการณ์การ ทำงานมาอย่างยาวนานและต้องขอขอบคุณสถาบันการศึกษาทุกสถายนที่ส่งนิสิตนัก ศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งขอบคุณ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ให้การสนับสนุนโครงการด้วยดีมาตลอดระยะเวลา 13 ปี

 

ต้อง ขอชื่นชมเป็นพิเศษและขอปรบมือให้กับนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ในความตั้งใจเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ ด้วยสปิริตที่แรงกล้าและปณิธานที่แน่วแน่ โดยไม่สนใจวันเวลา เรียกได้ว่าตั้งใจเรียนรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติกันอย่างเต็มที่แบบลืมวันลืม คืน

 

ผู้ผ่านการอบรมบอกว่า” เพราะต้องการเก็บเกี่ยวความรู้ทักษะและประสบการณ์ซึ่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิชาชีพสื่อ เสียสละเวลามาถ่ายทอดให้ได้เต็มที่อย่างมากที่สุดเท่าที่จะตักตวงได้ ส่วนคำว่าเหนื่อยนั้นคงเทียบไม่ได้กับความทุ่มเทของวิทยากรและพี่ๆ นักข่าว ซึ่งมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ฯ …เพราะเห็นว่าทุกคน ทุกฝ่ายตั้งใจและทุ่มเทให้กับ”นักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 13″ อย่างเต็มที่ตลอดเวลา ทำให้ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก ความรู้ประสบการณ์ทีไ่ด้จากวิทยากรและการอบรมฯ ในครั้งนี้ก็มีค่ามาก …ดีใจที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ และอยากให้โครงการดีๆ แบบนี้ ดำรงอยู่ต่อไปเพื่อโอกาสของนักศึกษารุ่นต่อๆ ไป”

 

 

อบรมสายฟ้าน้อย13-1

 

อบรมสายฟ้าน้อย13-2

 

อบรมสายฟ้าน้อย13-3

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา