คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 8

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประจำปี 2555-2557

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
นายกสมาคม – อสมท 96.5 MHz
นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์พึ่ง
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ฯ – สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม
นายพิภพ พานิชภักดิ์
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ – สื่อมวลชนอิสระ
นางสาวอรพิน ลิลิตวิศิษฏ์วงค์
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพฯ

นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ – เนชั่นแชนแนล

นายโกศล สงเนียม
อุปนายกฝ่ายบริหาร – บมจ.อสมท

นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์
เลขาธิการ – สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นางสาววรัตมา บุนนาค
เหรัญญิก – ททบ.5

นายคฑาธร อัศวจิรัฐติกรณ์

รองเลขาธิการ – สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

นายอิทธิพันธุ์ บัวทอง

นายทะเบียน – สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ (TNN24)

นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม
ปฏิคม – สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
phollapuk
นางสาวอัญชนก แข็งแรง
ประชาสัมพันธ์ – สถานีวิทยุครอบครัวข่าว 100.5
นายพลภฤต เรืองจรัส
กรรมการ – สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ (TNN24)
       

 

นายสุปัน รักเชื้อ
กรรมการ – สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
นายเชิดชาย มากบำรุง
กรรมการ – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพฯ

 

สำนักเลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นางสาวนิรมล ประสารสุข
ผู้จัดการ สมาคมฯ

นางสาวศันสนีย์ ชัยประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้จัดการ สมาคมฯ

นางสาวกมลรัตน์ มลธุรัช
ผู้ประสานงาน สมาคมฯ

 

แท็ก คำค้นหา