คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 7

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประจำปี 2553-2554

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
นายกสมาคม – อสมท 96.5 MHz
นางสาวอภิรดี พรเลิศ
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ฯ – ไอเอ็นเอ็น เรดิโอ
นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพฯ
นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ – สำนักข่าวทีนิวส์

นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ – เนชั่นแชนแนล

นายโกศล สงเนียม
อุปนายกฝ่ายบริหาร – บมจ.อสมท

นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์
เลขาธิการ – สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นางสุชาดา ภู่ทองคำ
เหรัญญิก – องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพฯ
นายวิชัย วรธานีวงศ์
ประชาสัมพันธ์ – สื่อมวลชนอิสระ
นายพลภฤต  เรืองจรัส
นายทะเบียน – สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ (TNN24)
นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์พึ่ง
ปฏิคม – สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม
นายอนุงพษ์ ไชยฤทธิ์
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ – สถานีวิทยุ FM 101 MHz
นางอำมร บรรจง
กรรมการฝ่ายวิชาการ – อสมท FM 100.5 MHz
พันเอกธนาธิป สว่างแสง
กรรมการฝ่ายต่างวิชาการ – สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
       นายอิทธิพันธุ บัวทอง
กรรมการ – สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ (TNN 24)

แท็ก คำค้นหา