คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 6

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประจำปี พ.ศ.2551- 2552

รายชื่อ
ตำแหน่ง
บริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
 1 นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
นายกสมาคมฯ
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
 2 นายประกาศิต  คำพิมพ์
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
3
นายพัชระ สารพิมพา
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
 บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)
4
นายศุภชัย กฤตผลชัย
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
บมจ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
5
นายวิชัย  วรวนาวงศ์
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
นักจัดรายการอิสระ
6
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
เลขาธิการ
 บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)
7
นายโกศล  สงเนียม
เลขาธิการ
 บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)
8
นางสาวอภิรดี พรเลิศ
รองเลขาธิการ
บ. ไอเอ็นเอ็น เรดิโอ จก.
9
นางสุชาดา ภู่ทองคำ
เหรัญญิก
สื่อมวลชนอิสระ
10
นายพิพัทธ์  ชนะสงคราม
ปฏิคม
สำนักข่าวทีนิวส์
11
นายพลภฤต เรืองจรัส
นายทะเบียน
 TNN 24 (ทรูวิชั่นส์)
12

นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์

ประชาสัมพันธ์

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
13
14
15
นางสาวธนานุช  สงวนศักดิ์
นายวรรัฐ  ภูษาทอง
นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เครือเนชั่น
บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกัด
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

แท็ก คำค้นหา