รายงานการศึกษา การบริหารจัดการคลื่นความถี่วิทยุชุมชนภาคประชาชน

โดย สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

ดาวน์โหลดข้อมูล

คลิก  หน้าปกและสารบัญ

คลิก  บทนำ

คลิก  บทที่ 1 และภาคผนวก

 

แท็ก คำค้นหา