งานวิจัยของ UNESCO

ทาง UNESCO มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน

ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

 

ดาวน์โหลดที่นี่ Model Journalism Curriculum

แท็ก คำค้นหา