วิทยุชุมชน : เกิดและอยู่อย่างไรให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน

โดย ดร .เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

**วิทยุชุมชน : เกิดและอยู่อย่างไรให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน

แท็ก คำค้นหา