คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 4

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประจำปี 2547-2548

รายชื่อ
ตำแหน่ง
บริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
นายสมชาย แสวงการ
นายกสมาคมฯ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
นายพัชระ สารพิมพา
เลขาธิการ
บมจ.อสมท
นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
อุปนายกฝ่ายเสรีภาพ
เครือเนชั่น
นายไพศาล มังกรไชยา
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
สำนักข่าวจีจีนิวส์
นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
ช่อง 11
นายศุทธิชัย บุนนาค
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
บมจ.อสมท
นายศุภชัย กฤตผลชัย
อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ
บริษัท ไทยเดย์ดอทคอม จำกัด
นางสุชาดา ยงเกียรติตระกูล
เหรัญญิก
บริษัท ว็อชด็อก จำกัด
นางสาวอมรรัตน์ ล้อถิรธร
ประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยเดย์ดอทคอม จำกัด
นางสาวสุวรรณา อุยานันท์
ปฏิคม
บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด
นายปฏิวัติ วสิกชาติ
นายทะเบียน
บริษัท ควรดีจึงดี จำกัด
นายพนม บุญสาลี
กรรมการ
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
นายณัฐพงศ์ พรหมเพชร
กรรมการ
เครือเนชั่น

แท็ก คำค้นหา