คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 9

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประจำปี 2557-2559

thepchai
นายเทพชัย  หย่อง
นายกสมาคม – สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี
นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์พึ่ง
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ฯ – สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม
นายพิภพ พานิชภักดิ์
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ – สื่อมวลชนอิสระ
นายสุปัน รักเชื้อ
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ – สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ – เนชั่นแชนแนล

นายโกศล สงเนียม
อุปนายกฝ่ายบริหาร – บมจ.อสมท

นางสาวพิมพ์ชญา  ทิพยธรรมรัตน์
เลขาธิการ – สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นางสาวฐิตารีย์  สายสว่าง

เหรัญญิก – ททบ.5

นายคฑาธร อัศวจิรัฐติกรณ์

รองเลขาธิการ – สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

นายอิทธิพันธุ์ บัวทอง

นายทะเบียน – สถานีโทรทัศน์ Post TV

นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม
ปฏิคม – สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
นายจักรพันธุ์  กมุทโยธิน
ประชาสัมพันธ์ – สถานีโทรทัศน์ TNN 24
นางสาวอัญชนก   แข็งแรง
ประชาสัมพันธ์-วิทยุครอบครัวข่าว ส.ท.ร. F.M. 106 MHz.
นายสถาพร  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา
รองเลขาธิการ – สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

นายเชิดชาย มากบำรุง

ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ- สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

สำนักเลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นางสาวนิรมล ประสารสุข
ผู้จัดการ สมาคมฯ

นางสาวศันสนีย์ ชัยประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้จัดการ สมาคมฯ

นางสาวกมลรัตน์ มลธุรัช
ผู้ประสานงาน สมาคมฯ

 

แท็ก คำค้นหา