อุ้มสื่อ

คอลัมน์ ไฮไลต์โลก
โดย มนต์ทิพย์ ธานะสุข hilight@matichon.co.th

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มีรายได้หลักๆ มาจากท่อน้ำเลี้ยงสองทาง คือ ยอดจำหน่าย กับ การขายโฆษณา (อย่างหลังดูจะเป็นท่อที่ใหญ่กว่า)

แต่หลังจากยุคไอทีสยายปีก คนก็หันไปบริโภคข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์มากขึ้น ส่งผลสะเทือนต่อสถานะของภาคธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ จนถึงขั้นทำให้ผู้ประกอบธุรกิจนี้หลายราย (ส่วนใหญ่จะเป็นสื่อเล็กๆ ในท้องถิ่น) ที่ไม่สามารถปรับตัวหรือรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้ จำต้องปิดตัวหนังสือไป

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นเนื้อกระดาษจริงๆ ไม่ใช่หน้าหนังสือพิมพ์บนจอคอมพิวเตอร์ และตระหนักถึงบาดแผลของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบเรื้อรังมานานหลายปีแล้ว ทำให้เมื่อสุดสัปดาห์ก่อน ประธานาธิบดีนิโกลาส์ ซาร์โกซี แห่งฝรั่งเศส ได้ประกาศที่จะมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้แก่เด็กวัยรุ่นชาวฝรั่งเศสที่มีอายุครบ 18 ปีเต็มด้วยการที่รัฐจะจ่ายเงินค่าเป็นสมาชิกรับหนังสือพิมพ์หรือแม็กกาซีนที่เจ้าของวันเกิดจะเป็นผู้เลือกหัวหนังสือเองว่าจะอ่านฉบับไหนให้เป็นเวลา 1 ปีเต็ม

ถือเป็นของขวัญ 2 ทอดที่เด็กวัยรุ่นแดนน้ำหอมได้ และอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในฝรั่งเศสก็ได้ประโยชน์ด้วย เพราะนอกจากแนวคิดดังกล่าวแล้ว ผู้นำฝรั่งเศสยังประกาศแผนที่จะเพิ่มเงินอุดหนุนค่าจัดส่งหนังสือเพิ่มขึ้นอีก 9 เท่า และเพิ่มงบประมาณซื้อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์เป็น 2 เท่า เพื่อช่วยอุ้มช่วยพยุงธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเอาไว้ให้อยู่รอดต่อไปอย่างมั่นคง

ตามรายงานข่าวมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยในส่วนของการเพิ่มงบประมาณอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการสื่อในเรื่องของค่าจัดส่งหนังสือพิมพ์และแม็กกาซีนไปยังสมาชิก รัฐจะอัดงบประมาณเพิ่มให้เป็นเงิน 70 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากเมื่อปีก่อนที่ให้การอุดหนุนไว้ 8 ล้านยูโร ส่วนงบประมาณค่าซื้อโฆษณาของภาครัฐลงสื่อสิ่งพิมพ์จะเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านยูโร

อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ของประธานาธิบดีซาร์โกซียังไม่วายถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นความพยายามที่จะเข้าไปสานสัมพันธ์หรือสร้างอิทธิพลอำนาจเพื่อหวังครอบงำสื่อหรือไม่

คำครหานี้จะมีมูลหรือไม่ เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ เพียงแต่ผู้ทำหน้าที่สื่อจะต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพไว้ให้เหนียวแน่นก็พอ

ที่มา มติชนรายวัน วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11280  หน้า 32

แท็ก คำค้นหา