การเมืองไทยหลังรัฐประหาร

005

 

ชื่อเรื่อง                  การเมืองไทยหลังรัฐประหาร
ทางออกจากวิกฤติก่อนจะกลับไม่ได้ ไปไม่ถึง
โดย อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

ผู้เขียน                   สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์หลังรัฐประหาร โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

จัดพิมพ์โดย            สำนักพิมพ์ฃอคิดด้วยฅน

แท็ก คำค้นหา