คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 6

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประจำปี 2551-2552

นายก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์
นายกสมาคม – เครือเนชั่น
นายวิชัย  วรวนาวงศ์
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ – นักจัดรายการ อิสระ
นายศุภชัย กฤตผลชัย
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ – บมจ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์
นายประกาศิต คำพิมพ์
อุปนายกฝ่ายเสรีภาพ – สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธาณะ
นายพัชระ สารพิมพา
อุปนายกฝ่ายวิชาการ – บมจ.อสมท
นายวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์
เลขาธิการ – บมจ.อสมท
นายโกศล  สงเนียม
รองเลขาธิการ – บมจ.อสมท
นางสาวอภิรดี  พรเลิศ
รองเลขาธิการ – บริษัท ไอเอ็นเอ็น เรดิโอ จำกัด
นางสุชาดา  ภู่ทองคำ
เหรัญญิก – สื่อมวลชนอิสระ
นายพลภฤต  เรืองจรัส
นายทะเบียน – บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (TNN24)
นายพิพัทธ์  ชนะสงคราม
ปฏิคม – สำนักข่าวทีนิวส์
นางสาวณาตยา  แวววีรคุปต์
กรรมการ – สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
นางสาวธนานุช  สงวนศักดิ์
กรรมการ – เนชั่นทีวี

แท็ก คำค้นหา