ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ “รางวัลสายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

108

ประกาศผล ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายแต่ละประเภท รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

โดยจะมีงานประกาศรางวัลและมอบรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ห้องบอมรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เวลา 13.00 – 16.30 น.

(กำหนดการด้านล่าง)

 

 

ทีมที่เข้ารอบประเภทวิทยุ  4 ทีม ได้แก่

ลำดับ ชื่อสารคดีเชิงข่าววิทยุ สถาบัน ชื่อทีม
1 นาทีเป็น…นาทีตาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิราบขาวเชิงดอย
2 วิกฤตสายน้ำแห่งบางตะบูน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Inspire Raisom
3 ที่นาผืนสุดท้ายของเกาะภูเก็ต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ The last hope
4 แฮงชอง เราคือชาวชอง ชนเผ่าที่โลกลืม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Fabulous

 

ทีมที่เข้ารอบประเภทคลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง  4 ทีม ได้แก่

ลำดับ ชื่อคลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง สถาบัน ชื่อทีม
1 นิสิตรับกรรม วินมอเตอร์ไซต์ท้ารบ มหาวิทยาลัยบูรพา ชนเผ่า Hakuna Story
2 ปรากฏการณ์แมงกระพรุนหลากสี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3433
3 ค่ำคืนนักซิ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เคยดูยัง
4 รักต้องห้าม (ขับ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นะจ๊ะ

 

ทีมที่เข้ารอบประเภทโทรทัศน์  13 ทีม ได้แก่

ลำดับ ชื่อสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ สถาบัน ชื่อทีม
1 คนสองเพศ….สิทธิที่ได้เลือก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กางแปลง
2 ครีมขายฝัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ BAMBOO  GROVE
3 “สื่อ” พื้นที่เล็กๆ ของคนพิการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันสุข  โปรดักชั่น
4 ธูป….ควันมรณะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 18 Production
5 เพศต้องห้ามกับหลักอิสลาม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Up to you
6 ควันหอมอาบยาพิษ สูบไม่ผิด จริงหรือ? มหาวิทยาลัยรังสิต โผบินสู่เวหา
7 เปิดโปง ทอม-ดี้โฮสต์ ธุรกิจค้าบริการของ ‘หญิงรักหญิง’ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีมข่าวกำแพงแดง
8 ชีวิตไร้อนาคต แรงงานข้ามชาติ สู่เสรีอาเซียน มหาวิทยาลัยบูรพา เฉพาะกิจ ฟิล์ม
9 ความล่มสลายสายน้ำบางตะบูน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Inspire Raisom
10 วณิพกตาน้ำข้าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมค์หัวกล้อง
11 คุณแม่วัยใส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Arcade  Group
12 สิทธิชน คนใต้เหมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mass Drift
13 ชุมชนรู้ สู้ภัยอาหารเสริม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สะดืออีสาน

 

กำหนดการ

งานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ห้องบอลรูม 2  ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

……………………………………………………………………………………

13.00 น.                  ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

– พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ

 

13.30 น.                  พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ

โดย คุณวราวิทย์  ฉิมมณี  สายฟ้าน้อย รุ่น 6 สังกัด สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คุณชลธิชา รอดกันภัย สายฟ้าน้อย รุ่น 5 สังกัด รายการประเด็นเด็ด 7 สี

 

13.35 – 13.40 น.       เข้าสู่พิธีมอบรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2556

– วิดิทัศน์ ความเป็นมาและรวมผลงานรางวัลสายฟ้าน้อยในทุกปีที่ผ่านมา

13.40-13.50 น.                   คุณธนานุช สงวนศักดิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

– กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย

14.00 – 15.00 น.        เปิดเวทีความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลถึงหลักเกณฑ์ กฎกติกา

ในการพิจารณาตัดสินรางวัล และ ความคิดเห็นจากตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน

และ เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถาม ตอบคำถาม ระหว่างคณะกรรมการตัดสินและ
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 

15.00 – 15.10 น.        วิดิทัศน์ผลงานสายฟ้าน้อยครั้งที่ 9 ที่เข้ารอบทั้งหมด และความเห็นจากคณะกรรมการตัดสิน

วิดิทัศน์ ผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2556

15.10 – 16.10 น.        พิธีการมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ ผลงานที่ได้รับรางวัล
และผลงานที่เข้ารอบ รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2556

โดย              คุณบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด
และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู

คุณวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์ นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ถ่ายภาพร่วมกัน …..

16.30 น.                  จบงาน

 

แท็ก คำค้นหา