จดหมายถึง เพื่อนสื่อมวลชน ผู้ประกอบการสื่อ และผู้ดำเนินการจัดการชุมนุม เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ในระหว่างที่มีการชุมนุมทางการเมือง เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ)

logotbjaweb

จดหมายถึง เพื่อนสื่อมวลชน ผู้ประกอบการสื่อ และผู้ดำเนินการจัดการชุมนุม

เรื่อง   การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ในระหว่างที่มีการชุมนุมทางการเมือง เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. (ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ)

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีความเห็นร่วมกันว่า สื่อควรทำหน้าที่ในการนำเสนอข่าวในการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ อย่างตระหนักถึงความสำคัญต่อข่าวสารที่นำเสนอและมีพื้นที่ในการนำเสนอที่มีความเท่าเทียมกัน ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงมีความเห็นร่วมกันดังนี้

1. การนำเสนอข่าว ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการชุมนุมทางการเมือง สื่อมวลชนทุกแขนงควรนำเสนอข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงของสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติ เปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้นำเสนอข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสม

2. ผู้บริหารองค์กรสื่อ ควรคำนึงถึงการทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชน และยืนหยัดสนับสนุนการทำหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงโดยปราศจากการแทรกแซง และกังวลต่อแรงกดดันจากฝ่ายใดก็ตาม รวมทั้งไม่ควรงดการนำเสนอข่าว จนอยู่ในภาวะเซ็นเซอร์ตัวเอง (self -censorship)

3. ทางสมาคมฯใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ดำเนินการชุมนุมทุกกลุ่ม ทุกเวที ดำเนินการให้สื่อได้ทำหน้าที่อย่างอิสระและไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะทำให้สื่อถูกเข้าใจว่าเป็นฝ่ายเดียวกับผู้ดำเนินการชุมนุม

ทั้งนี้สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้สื่อมวลชนทุกแขนง ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารบนพื้นฐานของเสรีภาพและความรับผิดชอบภายใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อ เพื่อประโยชน์และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างแท้จริง และเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเคารพสิทธิเสรีภาพ และเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำความจริงมาเสนอต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วนรอบด้าน

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

4 พฤศจิกายน 2556

แท็ก คำค้นหา