ขอเชิญร่วมงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและเวทีปาฐกถาเรื่อง “ทางออกประเทศไทย” พร้อมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ

logotbjaweb

ขอเชิญร่วมงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  และเวทีปาฐกถาเรื่อง “ทางออกประเทศไทย” ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556   พร้อมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ

สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ครบรอบ 12 ปี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้กำหนดการจัดงานขึ้นใน วันเสาร์ที่  28  กันยายน  2556  เวลา 09.30 – 16.00 น. ห้องกมลทิพย์  โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา (รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท)

โดยภายในงานจะมีปาฐกถาเรื่อง “ทางออกประเทศไทย” การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ซึ่ง สมาชิกสมาคมฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ  มาที่สมาคมฯ เพื่อพิจารณา  ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556   และจะมีการมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ในวันประชุมใหญ่สมาคม

ทั้งนี้สมาชิกสามารถติดต่อชำระเงินต่ออายุสมาชิก หรือชำระได้ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ถนนสามเสน  (ตรงข้าม รพ. วชิระ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.  หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาราชดำเนินกลาง ชื่อบัญชี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 030-2-52929-7  แล้วแฟกซ์สำเนาใบนำฝากกลับมาที่สมาคมฯ เบอร์แฟกซ์ 0-2243-8489

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันเวลาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(ร่าง) กำหนดการ

ปาฐกถาเรื่อง  “ทางออกประเทศไทย”

และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 9.00 16.30 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ห้องกมลทิพย์

—————————————————————————————————————-

09.30 – 9.50 น.                        ลงทะเบียน / รับของที่ระลึก

พิธีกร ………………………………………………………………….

09.50 – 10.00 น. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดเวทีเรื่อง “ทางออกประเทศไทย”

10.00 – 12.30 น.          ปาฐกถาเรื่อง “ทางออกประเทศไทย”

วิทยากรปาฐกถา

ศ.พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา  ปาฐกถาด้านเศรษฐกิจ*

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ปาฐกถาด้านสังคม *

นายอานันท์ ปันยารชุน  ปาฐกถาด้านการเมือง*

12.30 น. จบเวทีปาฐกถาเรื่อง “ทางออกประเทศไทย”

***หมายเหตุ วิทยากรปาฐกถา อยู่ระหว่างการติดต่อประสานเรียนเชิญ

12.30 – 13.30 น.       รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาคบ่าย

13.30 – 15.00 น.          การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

-คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แถลงผลการดำเนินงาน

-รายงานสถานะทางการเงิน

-การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

– วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

15.00 – 15.30 น.          พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ

16.00 น.                       จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

 

ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสำหรับสมาชิกสมาคม ฯ

 

แท็ก คำค้นหา