ขอเชิญเร่วมเวทีเสวนา “ประเคนทีวีดิจิทัลสาธาณะ : กสทช.รัฐประหารการปฏิรูปสื่อ?

nbtc_coupdetat1

ขอเชิญเร่วมเวทีเสวนา “ประเคนทีวีดิจิทัลสาธาณะ… กสทช.รัฐประหารการปฏิรูปสื่อ?

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 56 เวลา 10.00-12.00 น. โดยวิทยากร นักกฏหมาย นักวิชาชีพ นักวิชาการ ดังนี้

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานมูลนิธิ TDRI , ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (มีเดีย มอนิเตอร์), น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ,นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, นายบัณฑิต จันทร์ศรีคำ (แคน สาริกา) บรรณาธิการข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์, นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดำเนินการเสวนาโดย นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 56 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารสมาคมนักข่าวฯ (ตรงข้าม รพ.วชิระ)

 

กำหนดการเวทีเสวนา

“ประเคนทีวีดิจิทัลสาธารณะ… กสทช. รัฐประหารการปฏิรูปสื่อ?”

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมชั้น 2  อาคารสมาคมนักข่าวฯ (ตรงข้าม รพ.วชิระ)

9.30 น.             ลงทะเบียน

10.00 น.           เวทีเสวนา “ประเคนทีวีดิจิทัลสาธารณะ… กสทช. รัฐประหารปฏิรูปสื่อ? ”

วิทยากร

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานมูลนิธิ TDRI

ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (มีเดีย มอนิเตอร์)

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.

นายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นายบัณฑิต จันทร์ศรีคำ (แคน สาริกา) บรรณาธิการข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ผู้ดำเนินการเสวนา นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

12.00 น.           จบเวทีเสวนา

————————————————————————-

 

แท็ก คำค้นหา