สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เตรียมปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลแสงชัยฯ วันพฤหัส

Print

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เตรียมปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลแสงชัยฯ
15
ก.พ.นี้ พร้อมเพิ่มรางวัล “รายการวิทยุยอดเยี่ยมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

 

ตามที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวด ข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัลคือ ประเภทข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน, ประเภทสารคดีเชิงข่าว และ ประเภทข่าวเหตุการณ์

 

สำหรับ การจัดประกวดรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม ในปีที่ 16 ของรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ทางผู้ดำเนินการประกวดได้มีความเห็นเพิ่มเติมในการพัฒนาหลักเกณฑ์รางวัลให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคของสื่อใหม่และความหลากหลายในการนำเสนอข่าวสาร จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรางวัลด้านวิทยุเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.รายการข่าววิทยุ และ 2.รายการวิทยุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

สำหรับรายการวิทยุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ รายการวิทยุที่มีลักษณะเนื้อหาการนำเสนอเพื่อส่งเสริมและจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีทุกประเภท และมีการนำเสนอเนื้อหา ข่าวสาร ข้อมูลที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ จึงขอเชิญโทรทัศน์ สถานีวิทยุซึ่งผลิตรายการข่าววิทยุและรายการวิทยุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 16 ในนามสถานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละประเภทรางวัล จะต้องเผยแพร่ออกทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ในช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2555 เท่านั้น

สามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์และแบบกรอกข้อมูลได้ที่ www.thaibja.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อาคารสมาคมนักข่าวฯ (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) 538/1 ถ.สามเสน แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือโทร 0-2243-8479 โทรสาร 0-243-8489

 

แท็ก คำค้นหา