วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ผอ.สถานีวิทยุคลื่นความคิด 96.5 นั่งแท่น นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่สอง

250x187-images-stories-phototbjanewcabinet2

วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ผอ.สถานีวิทยุคลื่นความคิด 96.5 นั่งแท่น นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่สอง

วันนี้ (29 ก.ย. 55) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ จำนวน 15 คน โดยมีผู้แทนสถานีวิทยุและโทรทัศน์ช่องต่างๆ ได้รับเลือก ซึ่ง นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุคลื่นความคิด F.M. 96.5 MHz. อสมท.ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯสมัยที่สอง

 

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าว กล่าวว่า ในช่วงเวลาอีกสองปีจากนี้ไป เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สื่อมวลชนจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อง สื่อจะต้องถูกตรวจสอบกันเองมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การหลอมรวมสื่อจะทำให้พลิกโฉมหน้าของสื่อไทย รวมทั้งการเตรียมเข้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะให้ความสำคัญกับงานด้านการกำกับดูแลกันเอง และส่งเสริมคุณภาพของสื่อในการทำงานอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานจริยธรรมวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบ

“ ความท้าทายสำคัญสำหรับสื่อตอนนี้คือการถูกตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆในสังคมอย่างเข้มข้น
สมาคมฯจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น โดยส่งเสริมให้เพื่อนร่วมวิชาชีพตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมเป็นหลักและต้องไม่ละเลยเรื่องจรรยาบรรณ ในเวลาเดียวกันก็จะดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกควบคู่ไปกับงานด้านสิทธิเสรีภาพ”คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

350x262-images-stories-tbja8th_cabinet

 

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ (วาระดำรงตำแหน่งระหว่างพ.ศ. 2555-2557)
1. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์            บมจ.อสมท. (สถานีวิทยุ F.M.96.5 MHz.)  นายกสมาคม
2. นางสาวอรพิน ลิลิตวิศิษฏ์วงศ์    สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส                      อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
3. นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์        สถานีโทรทัศน์ เนชั่น ชาแนล                  อุปนายกฝ่ายวิชาการ
4. นายพิภพ พานิชภักดิ์              สื่อมวลชนอิสระ                                    อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
5. นายโกศล สงเนียม               บมจ. อสมท.                                      อุปนายกฝ่ายบริหาร
6. นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์พึ่ง        สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม F.M. 99.5 MHz.  อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
7. นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์        สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3                เลขาธิการ
8. นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์      สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7            รองเลขาธิการ
9. นางสาววรัตมา บุนนาค          สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5               เหรัญญิก
10. นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม     สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์                         ปฎิคม
11. นายอิทธิพันธ์ บัวทอง          สถานีโทรทัศน์ TNN 24                         นายทะเบียน
12. นางสาวอัญชนก แข็งแรง      วิทยุครอบครัวข่าว ส.ท.ร. F.M. 106 MHz.   ประชาสัมพันธ์
13. นายพลภฤต เรืองจรัส           สถานีโทรทัศน์ TNN24                          กรรมการ
14. นายสุปัน รักเชื้อ                สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น                               กรรมการ
15. นายเชิดชาย มากบำรุง        สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส                      กรรมการ

 

แท็ก คำค้นหา