ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปี 2555

logotbjanewweb

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปี 2555

สืบเนื่องจากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพและชำระเงินค่าสมาชิกประจำปี 2554 แล้ว สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ระหว่างเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

บัดนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาทุนได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วโดยประกาศตามรายชื่อดังนี้ และจะมีพิธีมอบทุนดังกล่าวในวันประชุมใหญ่สมาคมฯ วันที่ 29 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม โรงแรมสวิสโซเทล ถ.รัชดา

 

รายชื่่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปี 2555

ลำดับ


ชื่อ-นามสกุล


สังกัด


รายชื่อบุตร


1 นายวุฒิชัย จิตรชื่น บจก.ถอดรหัส-ย้อนรอย น.ส.พรกัญญา จิตรชื่น
ปวส.1
2 นายพิชัย ผจญกล้า บมจ.อสมท. ด.ญ.สโรชา ผจญกล้า
ปรถมศึกษาปีที่ 5
3 นายวัฒนา ค้ำชู บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ด.ช.ธนภัทร ค้ำชู
ประถมศึกษาปีที่ 4
4 นายเลียบ แซมกระโทก บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง ด.ญ.อุษณีย์ แซมกระโทก
ประถมศึกษาปีที่ 5
5 นายอเนกพล ภิญโญ บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง น.ส.มาลินี ภิญโญ
อุดมศึกษา ชั้นปี 1
6 นายธาดา แย้มศิริ บริษัท เอเอสทีวี ประเทศไทย จำกัด ด.ญ.ตรีรักษ์ แย้มศิริ
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
7 นายธเนศ ไปปอ บริษัท เอเอสทีวี ประเทศไทย จำกัด ด.ช.อลัน ไปปอ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
8 นายทศพล โอมานนท์ บริษัท เอเอสทีวี ประเทศไทย จำกัด ด.ญ. ทิพย์ชนก โอมานนท์
มัธยมศึกษาชั้นปีที่.3
9 นายศรีพงศ สำนวน บริษัท เอเอสทีวี ประเทศไทย จำกัด ด.ญ.ฐานิยา สำนวน
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
10 นางกาญธิกา มาเรียน อังคณิต TNN 24 ด.ช.ชวิน อังคณิต
อนุบาลชั้นปีที่ 2
11 นายปรวิทย์ เมนเดซ TNN 24 ด.ช.นพรุจ เมนเดซ
ประถมศึกษาชั้นปีที่.1
12 นางสาวจารุณี ปิริดี TNN 24 ด.ญ.ศิศิรา สุกทน
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
13 นายสุทิน โพธิวงศ์ TNN 24 ด.ญ.นวลพรรณ โพธิวงศ์
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
14 นายสมหวัง เบญจตานนท์ TNN 24 ด.ช.ภูธน เบญจตานนท์
อนุบาลชั้นปีที่ 1
15 นางเสาวนีย์ โยธกา บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิโอ จำกัด นายวรวุฒิ โยธกา
ปวช.2
16 นางกชกร ตันสุขเติม บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิโอ จำกัด ด.ญ.ธัญญิตา ตันสุขเติม
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
17 นายวรชิต ตรีพืช บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ด.ญ.กชพรรณ ศรีพืช
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
18 นายฐเดช กีรติสันติ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ด.ญ.กมลชนก กีรติสันติ
อนุบาลชั้นปีที่ 2
19 นางสาวมยุรี ไพบูลย์กุลกร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ด.ชงปวริศร์ ชูมิตร
อนุบาลชั้นปีที่ 2
20 นายสัจจา สุวรรณทัต สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (กาญจนบุรี) น.ส.ชโลธร สุวรรณทัต
อุดมศึกษา ชั้นปี 1
21 นางกาญจนา ท้วมทำนอง สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม เอฟเอ็ม 99.5 ด.ญ.สุธาสินี ท้วมทำนอง
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
22 นายชาญณรงค์ งิ้วลาย สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม เอฟเอ็ม 99.5 ด.ช.ชญานนท์ งิ้วลาย
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
23 นายฉัตรพัฒน์ บุญมาก สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม เอฟเอ็ม 99.5 ด.ญ.จิรัชยา บุญมาก
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
24 นางศริยา กฎีศรี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ด.ช.ปวรวิช กุฎิศรี
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
25 นายยุทธนา อินตะสอน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ด.ญ.อรอินทร์ อินตะสอน
อนุบาลชั้นปีที่ 1
26 นายวสุพล พุ่มยี่สุ่น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ด.ช.ธนภัสสร์ พุ่มยี่สุ่น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
27 นายชิดชนก จิรโพธิ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ด.ช.กฤตบุญ จิรโพธิ
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

รายละเอียด/สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-243-8479 (ธวานันทภัทร)

แท็ก คำค้นหา