ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมจัดเวทีเสวนา “ 80 ปี รัฐธรรมนูญไทย กับก้าวต่อไปของประชาธิปไตย? ” วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 16:18 น. administrator2

logotbjanewweb

ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เตรียมจัดเวทีเสวนา “ 80 ปี รัฐธรรมนูญไทย กับก้าวต่อไปของประชาธิปไตย? ”

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี รัฐธรรมนูญไทย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 นี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนา 80 ปี รัฐธรรมนูญไทย กับก้าวต่อไปของประชาธิปไตย? เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมกันคิดช่วยกันหาทางออกให้กับระบบประชาธิปไตยในประเทศไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยสะท้อนผ่านมุมมองนักวิชาการด้านนิติศาสตร์และนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงจัดเวทีเสวนา    เสวนา 80 ปี รัฐธรรมนูญไทย กับก้าวต่อไปของประชาธิปไตย? โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ คือ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า, ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต,ดร.ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ดำเนินรายการโดย วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ และ พัชระ สารพิมพา ผู้ดำเนินรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน  เอฟเอ็ม 96.5

 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สำนักงานผู้ตรวจการแผนดิน จึงขอเชิญ สื่อมวลชน นักวิชาการ นักการเมือง และประชาชนที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมเวที เสวนา “ 80 ปี รัฐธรรมนูญไทย กับก้าวต่อไปของประชาธิปไตย? ” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น.     ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถ.สามเสน (ตรงข้าม ร.พ.วชิระ) ฟรี

——————————————————————–

กำหนดการเวทีเสวนา

80 ปี รัฐธรรมนูญไทย กับก้าวต่อไปของประชาธิปไตย?

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555  เวลา 13.30 – 16.30 น.

ห้องประชุมชั้น 3 ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถนน สามเสน (ตรงข้าม ร.พ.วชิระ)

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

13.00 – 13.30 น.       ลงทะเบียน

 

13.30 – 13.35 น.          นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

กล่าวกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและวัตถุประสงค์การจัดงาน

 

13.35 – 13.40 น..         ดร.ประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน  กล่าวเปิดงาน

13.40 – 16.30 น.       เวทีเสวนา       80 ปี รัฐธรรมนูญไทย กับก้าวต่อไปของประชาธิปไตย?

 

รายชื่อวิทยากร

 

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ    เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ศรีราชา เจริญพานิช   ผู้ตรวจการแผ่นดิน (อดีตสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550)

ดำเนินรายการโดย

วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ และ พัชระ สารพิมพา ผู้ดำเนินรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน FM 96.5

————————————————————–

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

โทรศัพท์ 02 243 8479 / โทรสาร 02 243 8489

แท็ก คำค้นหา