เชิญร่วมงานแถลงข่าว “ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง”

7committee

 

ด้วย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมธนาคารไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ประชุมหารือถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงระยะเวลา ๕-๖ ปีที่ผ่านมา  อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อประชาชนและสังคม  โดยมีความเห็นร่วมกันในการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อเสนอข้อเรียกร้องต่อพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองต่างๆ

กำหนดการแถลงข่าว
“ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง”
วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมสยามซิตี้  กทม.


๑๐.๐๐ น.
 ลงทะเบียน
๑๐.๓๐ น. แถลงข้อเสนอ “ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง”
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร  ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
นายธวัชชัย ยงกิตติกุล  เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย
นายดุสิต นนทนาคร  ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายเกรียงไกร เธียรนุกูล  รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์  ประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์   นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
๑๑.๐๐ น. ผู้แทน ๕ องค์กรหลักภาคธุรกิจ และ ๒ องค์กรวิชาชีพสื่อที่ ร่วมลงนามในแถลงการณ์
๑๑.๑๐ น. จบการแถลงข่าว

แท็ก คำค้นหา