เวที “มองมุมสื่อ : ประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง”

103

 

วันนี้ (10 มิ.ย.54) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดเวทีสัมมนา มองมุมสื่อ :  ประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง โดยวิทยากร จากสื่อมวลชนระดับแนวหน้าของประเทศ คือ คุณเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ Thai PBS, คุณวีระ ธีระภัทรานนท์ นักวิเคราะห์และสื่อมวลชนอิสระ, คุณทนง ขันทอง บรรณาธิการ น.ส.พ. The Nation และ บรรณาธิการ Asian’s TV, คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ (โหน่ง a day) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด, และ คุณกิตติ สิงหาปัด จาก รายการข่าว 3 มิติ เป็นผู้ดำเนินรายการ ที่อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถ.สามเสน

 

———————————————————————-

เสวนา “มองมุมสื่อ : ประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง” โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทย กำลังเดินทางเข้าสู่บรรยากาศการเมือง การเลือกตั้งครั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและคนไทยในทุกด้าน
 “ด้วยความหวังที่อยากเห็นคนไทย และประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับอนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ในด้านสังคม   การเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศ  รวมทั้งบทบาทของ สื่อมวลชนภายหลังการเลือกตั้ง”

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  จึงจัดเวทีเสวนา มองมุมสื่อ : ประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง โดยมีวิทยากรจากสื่อมวลชนระดับแนวหน้าของประเทศ คือ คุณเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ Thai PBS,คุณวีระ ธีระภัทรานนท์ นักวิเคราะห์และสื่อมวลชนอิสระ,คุณทนง ขันทอง บรรณาธิการ น.ส.พ. The Nation และ บรรณาธิการ Asian’s TV, คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ (โหน่ง a day) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด, และ คุณกิตติ สิงหาปัด จาก รายการข่าว 3 มิติ เป็นผู้ดำเนินรายการ”

———————————————————————-

  

 กำหนดการเวทีเสวนา
“มองมุมสื่อ : ประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง”
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554  เวลา 09.00 – 12.30 น.
ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถ.สามเสน
……………………………………………………………………………….

09.00 – 09.45 น.  ลงทะเบียน
09.45 – 09.50 น.  พิธีกรนำเข้าสู่เวทีเสวนา มองมุมสื่อ : ประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง
09.50 – 10.00 น.  คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์
กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนา

10.00 – 12.30 น.  เวทีเสวนา มองมุมสื่อ : ประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง

วิทยากร

คุณเทพชัย หย่อง  ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
คุณวีระ ธีระภัทรานนท์  นักวิเคราะห์และสื่อมวลชนอิสระ

 คุณทนง ขันทอง   บรรณาธิการ น.ส.พ. The Nation และ บรรณาธิการ Asian’s TV

คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์  (โหน่ง a day) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด

ดำเนินรายการโดย
คุณกิตติ สิงหาปัด
  ผู้ดำเนินรายการข่าว 3 มิติ

————————————————————–

 

 

แท็ก คำค้นหา