สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เตรียมจัดเวที“มองมุมสื่อ : ทางออกข้อพิพาทไทยกัมพูชา” 26 ก.พ.นี้

logo_tbja

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 26 ก.พ. 2554 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เตรียมจัดเวทีเสวนา “มองมุมสื่อ : ทางออกข้อพิพาทไทยกัมพูชา” วิทยากร คือ นายวีระ ธีระภัทรานนท์, น.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ, นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ โดย นายเทพชัย หย่อง ดำเนินการเสวนา
นายวีระ ธีระภัทรานนท์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ประเทศกัมพูชาเป็นอย่างดี เดินทางเข้าออกประเทศกัมพูชาในแต่ละปีนับครั้งไม่ถ้วนในฐานะผู้บรรยายประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และมีผลงานมากมายเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา อาทิ  “คุยเฟื่องเรื่องเขมร”
น.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ นักข่าว นักคิด นักเขียนหนังสือและสารคดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับรอยต่อทางประวัติศาสตร์กับความเปลี่ยนแปลง เบื้องหน้า เบื้องหลัง ของประเทศกัมพูชาเป็นอย่างดี ผลงานงานเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา อาทิ “ในรอยจำ กัมพูชา” ,  “คนสองแผ่นดิน” เป็นเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์ระหว่างคนไทยและคนเขมร ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยหนังสือดีเด่น ปี 2552 จาก สพฐ. และผลงานล่าสุด “ถกแขมร์ แลเขมร”
นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองและความมั่นคง จากสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย จะร่วมสะท้อนมุมมองของสื่อภาคสนามด้วยข้อเท็จจริงจากพื้นที่พิพาทเขตชายแดนไทยและกัมพูชา
ดำเนินรายการโดย  นายเทพชัย หย่อง  ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.)  ผู้คร่ำหวอดในวงการข่าวหลายสิบปี  มีประสบการณ์ตรงในการติดตามข่าว สถานการณ์สำคัญทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนและอินโดจีน เคยพบปะและสัมภาษณ์พิเศษผู้นำจากหลายชาติ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีเสวนา “มองมุมสื่อ : ทางออกข้อพิพาทไทยกัมพูชา” เนื่องจากสมาคมฯ เห็นถึงความสำคัญของการต้องมีเวทีพูดคุยเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านมากที่สุดเพื่อประโยชน์แห่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านต่อประชาชนและสังคมในกรณีข้อพิพาทไทยและกัมพูชา
———————————————————————-
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
โทรศัพท์ 02 243 8479 / โทรสาร 02 243 8489
หรือ www.thaibja.org

 

 
กำหนดการเวทีเสวนา
“มองมุมสื่อ : ทางออกข้อพิพาทไทยกัมพูชา”
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ห้องอิศรา อมันตกุล  ชั้น 3  อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถ.สามเสน
……………………………………………………………………………….

วิทยากร
นายวีระ ธีรภัทรานนท์
  นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา เจ้าของผลงาน
“คุยเฟื่องเรื่องเขมร”

น.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ  นักข่าว นักคิด นักเขียน “ถกแขมร์ แลเขมร” และ “คนสองแผ่นดิน”
ซึ่งหนังสือทั้งสองเล่มสะท้อนถึงเหตุการณ์ ความเปลี่ยนแปลง เบื้องหน้า เบื้องหลัง และรอยต่อทางประวัติศาสตร์ ประเทศกัมพูชา

นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์  บรรณาธิการข่าวการเมืองและความมั่นคง
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย บรรณาธิการข่าวภาคสนาม  มีข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่จริง
ดำเนินการเสวนาโดย
นายเทพชัย หย่อง
   ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
—————————————————————————–

แท็ก คำค้นหา