ผลรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 6 ประจำปี 2553

img_0663เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานประกาศผลการประกวดรางวัล สายฟ้าน้อย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 โดยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รางวัลสายฟ้าน้อย ดังนี้

 

 

 

ผลการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์

รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553
ด้านวิทยุ
รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ

รางวัลดีเด่น  ได้แก่
เรื่อง “เมื่อเด็กไทยอ่านภาษาไทยไม่ออก”
โดยทีม BU JRRAISOM จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 25,000 บาท

รางวัลชมเชย  ได้แก่
1. เรื่อง “เซ็กซ์วัยใส ปัญหาเชิงซ้อนของสังคมไทย”
โดยทีม พิราบล้านนา จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท

2.เรื่อง “ชายหาด…ค้ากาม”
โดยทีม ไร่ส้ม จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท

3.เรื่อง “เสียงเรียกจากราไวย์….ความทุกข์ใจบนแผ่นดิน”
โดยทีม นกอิสระ จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
ด้านโทรทัศน์
รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
รางวัลดีเด่น
  ได้แก่
“ไม่มีผู้ได้รับรางวัล”

รางวัลชมเชย ได้แก่
อันดับ 1  เรื่อง “ลมหายใจที่ต้องสู้”
โดยทีม ส้มซ่าส์ จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000  บาท

อันดับ 2  เรื่อง “เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสะอาดจริงหรือ? ”
โดยทีม Simply production จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000  บาท

อันดับ 3  เรื่อง “ควัน…มือสอง”
โดย นางสาวชุติปภา พุ่มไสว จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000  บาท

อันดับ 4  เรื่อง “ภัยใต้แผ่นดิน”
โดย ทีมคนสร้างสื่อ จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000  บาท

 

แท็ก คำค้นหา