คนสื่อวิทยุโทรทัศน์ ร่วมรับรางวัลเกียรติยศรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2552

sangchai53

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ จัดงานประกาศรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2552 ที่สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ โดยมี พล.อ.พิจิตร กุลละวานิชย์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน มอบรางวัลการประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์

 

โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ทั้งหมด 165 เรื่อง แบ่งเป็นส่งเข้าประกวดรางวัลประเภทโทรทัศน์ 88 เรื่อง ประเภทโทรทัศน์ท้องถิ่น 57 เรื่อง และ ประเภทวิทยุ 20 เรื่อง

ผลรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2552 มีรายละเอียดดังนี้

รางวัลข่าวประกอบเสียงและสารคดีวิทยุ
1. ข่าวประกอบเสียงวิทยุ

 • รางวัลยอดเยี่ยม        ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
 • รางวัลชมเชย           ได้แก่ เรื่องสิทธิคนพิการกับการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. สารคดีวิทยุ

 • รางวัลยอดเยี่ยม        ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
 • รางวัลชมเชย           ได้แก่ เรื่อง “เมื่อปูเป็นครูเด็ก” จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น
สารคดีเชิงข่าว

 • รางวัลดีเด่น             ได้แก่ เรื่อง “โรงงานกลางชุมชน” ทางขนานรอวันบรรจบ จาก บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิ้ล ทีวี สาขาฉะเชิงเทรา
 • รางวัลชมเชย           ได้แก่ เรื่อง “บ้านหลังเรียน” จาก หจก.สกายลายน์เคเบิลทีวี  จ.มหาสารคาม

รางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
1.ข่าวสืบสวนสอบสวน

 • รางวัลยอดเยี่ยม        ได้แก่ เรื่อง “ขบวนการตัดไม้เถื่อนคลองหัวช้าง” จาก สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
 • รางวัลชมเชย           ได้แก่ เรื่อง “เปิดโปงขบวนการปลอมบัตรประชาชน”  จาก สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท

2.สารคดีเชิงข่าว

 • รางวัลยอดเยี่ยม        ได้แก่ เรื่อง “ฟ้าเดียวกัน” จาก สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี
 • รางวัลชมเชย           ได้แก่ เรื่อง “ปฏิรูปรถไฟไทย” จาก สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

3.ข่าวเหตุการณ์

 • รางวัลยอดเยี่ยม        ได้แก่ เรื่อง “รปภ.ผู้นำอาเซียน” จาก สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท
 • รางวัลชมเชย           ได้แก่ เรื่อง “นาทีชีวิตในกระทรวงมหาดไทย” จาก สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท

 

แท็ก คำค้นหา