ม.เชียงใหม่ จับมือ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ครองแชมป์รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 5

saifanoi5 (1)

กรุงเทพฯ 17 ตุลาคม 2552 : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งเสริมความสามารถนิสิต นักศึกษาสายสื่อสารมวลชน คัดสุดยอดผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุ-โทรทัศน์ดีเด่นประจำปี 2552 ในโครงการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุ-โทรทัศน์ “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 ชิงรางวัลโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท

โชว์ผลงานนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 163 ผลงาน แบ่งเป็นสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 77 เรื่อง และสารคดีเชิงข่าววิทยุ 86 เรื่อง ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงผลงานโดนใจเป็นสมัยที่สาม คว้าสุดยอดสารดีเชิงข่าววิทยุจากเรื่อง “กฎหมายกับความเป็นธรรม…แผ่นดินนี้ใครครอง” และ ผลงานสารคดี เรื่อง “สังฆทานคือ…?” จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลสุดยอดสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์เป็นปีที่สอง

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวถึงโครงการประกวดผลงานผลิตสารคดีเชิงข่าววิทยุ-โทรทัศน์ระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 5 ว่า “โครงการประกวด รางวัลสายฟ้าน้อย เปิดโอกาสให้นักศึกษา ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้แสดงฝีมือผลิตสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวด โดยได้รับประสบการณ์ความรู้จากคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งถือว่ามีคุณค่ามาก เพราะการวิพากษ์ผลงานจะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และในปีนี้ มีนักศึกษาสนใจส่งผลงานเข้ามาประกวดมากขึ้น นั่นก็หมายความถึงคุณภาพของผลงานที่มีมากขึ้นด้วย

นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานซีเอสอาร์ [CSR] และหัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาดกลุ่มทรู บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการสายฟ้าน้อยมาโดยตลอด เปิดเผยว่า “โครงการประกวดสารคดีข่าววิทยุ-โทรทัศน์ “สายฟ้าน้อย” มีการจัดประกวดผลงานมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 ในปีนี้ ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดจนกลายเป็นกิจกรรมประจำปี ที่เกือบทุกสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้ความสำคัญจัดส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี นับเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนที่กำลังก้าวสู่โลกของการทำงานในอนาคตอันใกล้ และกลุ่มทรูเองรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างบุคลากรคุณภาพด้านงานข่าวเข้าสู่วิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งไม่ว่าผลงานจากสถาบันใดจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งที่ทุกๆ ทีมจะได้รับกลับไป นั่นคือประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่จะจุดประกายสำคัญให้กับทุกคนได้ตระหนักถึงจริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนคุณภาพของงานข่าว เพื่อก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไป”

ทั้งนี้ โครงการสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 5 มีนิสิต นักศึกษาสายสื่อสารมวลชนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 163 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 86 เรื่อง และผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ จำนวน 77 เรื่อง โดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จำนวน  5 คน พิจารณาจากหลักเกณฑ์ 4 ประการ ได้แก่ คุณภาพของกระบวนการผลิต  คุณค่าของเนื้อหา  ผลงานกระชับ ชัดเจน น่าสนใจ และมีจริยธรรมของนักการสื่อสารมวลชนที่ดี

สำหรับผลตัดสินการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 มีดังนี้

รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ

รางวัลดีเด่น  ได้แก่ เรื่อง “กฎหมายกับความเป็นธรรม…แผ่นดินนี้ใครครอง” จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล25,000 บาท

รางวัลชมเชย  ได้แก่

  1. เรื่อง “ยาแก้ปวด…ตัวช่วยที่มีทางเลือก” จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวง โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
  2. เรื่อง “วิกฤตศาสนาทายาท จุดเปลี่ยนของสังคม” จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
  3. เรื่อง “นักเรียนอารมณ์” จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์

รางวัลดีเด่น  ได้แก่ เรื่อง “สังฆทานคือ…?” จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลชมเชย  ได้แก่

  1. เรื่อง “ต่างเชื้อชาติ ไม่ต่างการศึกษา” จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000 บาท
  2. เรื่อง “เหมืองแร่ทองคำกับการดำรงชีวิตของชาวบ้าน” จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000บาท
  3. เรื่อง “เด็กเป่าแคนขอทาน” จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000 บาท

แท็ก คำค้นหา