กรรมการสมาคมฯ มอบอุปกรณ์สื่อการสอนในโครงการปันฝันเพื่อการเรียนรู้

กรรวี ธัญญะตุลย์ กรรมการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา  ให้กับโรงเรียน  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 ศูนย์ ตามโครงการ “ร่วมปันฝันเพื่อการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2552

แท็ก คำค้นหา