สาทิตย์ วงหนองเตย ปาฐกถา “เสรีภาพสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ไทยภายใต้รัฐบาลอภิสิทธิ์”

พร้อมเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์
ในงานครบรอบ 12 ปี รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์

วันนี้(10 เม.ย.52) นายสาทิตย์ วงหนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐถกา ในหัวข้อ “เสรีภาพสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ไทยภายใต้รัฐบาลอภิสิทธิ์” และเป็นประธาน มอบรางวัลการประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์  เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ 120 เรื่อง ใน 3 ประเภทรางวัล คือ  รางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวด 58 เรื่อง ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน 13 ข่าว จาก 7 หน่วยงาน, ประเภทสารคดีเชิงข่าว 30 ข่าว จาก 7 หน่วยงาน และ ประเภทข่าวเหตุการณ์ 15 ข่าว จาก 6 หน่วยงาน

ส่วนรางวัลข่าวและสารคดีวิทยุยอดเยี่ยม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวด 14 เรื่อง คือ ข่าวประกอบเสียง 6 ข่าว จาก 4 หน่วยงาน และ สารคดีวิทยุ 8 เรื่อง จาก 6 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีผู้ส่งผลเข้าประกวดข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่นอีก 48 เรื่อง โดยแบ่งเป็น ข่าว-สารคดีโทรทัศน์ท้องถิ่น 26 ข่าว จาก 11 หน่วยงาน และ ข่าวเหตุการณ์ 22 ข่าว จาก 6 หน่วยงาน

จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 120 เรื่อง คณะกรรมการตัดสินให้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 14 ประเภทรางวัล คือ รางวัลชมเชยข่าวประกอบเสียง 1 รางวัล และ สารคดีวิทยุ ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล และรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล    ส่วนประเภทโทรทัศน์ท้องถิ่น ข่าวเหตุการณ์ มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล และรางวัลดีเด่น 1 รางวัล, ในส่วนของสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นมีผู้ได้รับรางวัลชมเชย 2 อันดับ รางวัลชมเชยอันดับ 1 และ รางวัลชมเชยอันดับ 2  และ รางวัลดีเด่นอีก 1 รางวัล

สำหรับประเภทโทรทัศน์ ข่าวสืบสวนสอบสวน ซึ่งเป็นประเภทรางวัลแรกที่มูลนิธิแสงชัยฯ จัดการประกวดขึ้น มีเงินรางวัล 100,000 บาท  แต่ในปีนี้คณะกรรมการตัดสินมีความเห็นว่ายังไม่มีผลงานชิ้นใดที่สมควรจะได้รับรางวัลข่าวสืบสวนสอบสวน แต่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดหลายชิ้นมีความน่าสนใจคณะกรรมการตัดสินจึงลงมติมอบรางวัลชมเชยให้ 2 รางวัลแทน ส่วนสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัลและรางวัลยอดเยี่ยมอีก 1 รางวัล, รางวัลข่าวเหตุการณ์ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล

สำหรับความเป็นมาของ โครงการประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ เริ่มเมื่อปี 2540 มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ กำหนดให้มีรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการจากไปของ คุณแสงชัย สุนทรวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นแบบอย่างของคนข่าวโทรทัศน์ และเพื่อพัฒนาการทำงานข่าวโทรทัศน์และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการประกวด โดยเฉพาะข่าวสืบสวนสอบสวน จึงมอบหมายให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวด ภายหลังสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ถือกำเนิดขึ้น สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงรับช่วงดำเนินการจัดประกวดรางวัลดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน และเล็งเห็นว่าการพัฒนางานด้านสื่อวิทยุก็มีส่วนสำคัญ จึงเสนอมูลนิธิฯ ให้มีการประกวดด้านสื่อวิทยุด้วย ดังนั้นการประกวดผลงานข่าว-สารคดีวิทยุ จึงเริ่มดำเนินการประกวดมาตั้งแต่ปี 2546 และในปี 2549 กำหนดให้มีรางวัลเพิ่มขึ้น 2 รางวัล คือ รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นรางวัลเกียรติยศ เพื่อมอบให้กับสื่อมวลชนด้านวิทยุโทรทัศน์ที่สร้างคุณูปการให้กับวงการวิทยุโทรทัศน์เมืองไทย และ รางวัลข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น

ส่วนโล่รางวัลโทรทัศน์และวิทยุมีที่มาของแนวคิดจากอนุสาวรีย์ทหารผู้สูญเสียชีวิตในสงครามเวียดนาม วอชิงตัน ดีซี รายชื่อผู้กล้าจะจารึกลงบนด้านหน้าหินอ่อนขัดมัน เมื่อมีคนนำดอกไม้มาเคารพชะโงกหน้ามองยังชื่อของผู้สูญเสีย จะเห็นเงาของใบหน้าทาบซ้อนลงบนชื่อดังกล่าวสะท้อนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมือนยังห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันไม่ได้แยกจากกันไปไหน

เช่นเดียวกับรูปทรงโล่รางวัลโทรทัศน์แสงชัย สุนทรวัฒน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินอ่อน ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวตั้ง ประดับกระจกเงาด้านหน้าซึ่งจารึกชื่อของ         คุณแสงชัย สุนทรวัฒน์ และมีนกพิราบคริสตัล วางอยู่ด้านบนของโล่ ส่วนโล่รางวัลวิทยุมีลักษณะเป็นเสาส่งสัญญาณวิทยุ ใส สีขาว และมีนกพิราบคริสตัลอยู่ด้านบนจากแนวคิดของสื่อวิทยุที่ต้องใช้คลื่นความถี่ ส่งสัญญาณในการออกอากาศไปสู่ผู้ฟัง นกพิพราบเป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนสื่อมวลชนที่เป็นผู้นำสารไปสู่สังคมและประชาชนได้อย่างอิสระเสรี ซึ่งออกแบบโดยคุณชัย ราชวัตร ทั้ง  2 ประเภท

————————————————————————–

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
นิรมล ประสารสุข
เสาวลักษณ์ เกตุแก้ว
ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ
โทร.0-2243-8479, 086-5224288

แท็ก คำค้นหา