คนข่าววิทยุโทรทัศน์ ร่วมลงนามบันทึกประกาศเจตนารมณ์

เตรียมจัดตั้งสภาวิชาชีพ เร่งเดินหน้าร่างธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เพื่อควบคุมกันเองและสร้างมาตรฐานคนข่าว

(10 เม.ย.52) นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่า  ในวันนี้ได้มีการเชิญผู้แทนฝ่ายข่าวจากสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุหลักที่มีฝ่ายข่าวมาร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจประกาศเจตนารมณ์จัดตั้ง “สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

โดยล่าสุดเมื่อกลางเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้แทนฝ่ายข่าวสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ถึงแนวทางการดำเนินการจัดตั้งสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งมติในที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจประกาศเจตนารมณ์จัดตั้งสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2552 ภายในงานประกาศรางวัลการประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ หลังจากลงนามร่วมกันในวันนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอันประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายข่าวสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชานทั่วไปที่สังคมยอมรับโดยคณะกรรมการดังกล่าว จะทำการร่างกรอบธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายในเวลา 60 วัน

ส่วนคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจะประกอบด้วยคณะกรรมการที่คัดเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนทั่วไปที่สังคมยอมรับอีกจำนวนหนึ่ง ทำหน้าที่รับและวินิจฉัย คำร้องเรียน เมื่อมีการละเมิดหลักจริยธรรม เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นธรรมแล้วว่าเป็นผู้ละเมิด ได้แสดงความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวถึงความเป็นมาในการดำเนินการจัดตั้งสภาวิชาชีพ ว่า “ทางสมาคมฯ ได้เตรียมการเรื่องนี้มาตั้งแต่กลางปี 2548 แล้ว แต่ต้องหยุดชะงักไปเพราะสถานการณ์ทางการเมืองและการปฏิรูปสื่อที่ไม่คืบหน้า ครั้งนี้เป็นงานต่อเนื่องหลังกจากที่คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้เดินทางไปพบปะกับผู้บริหารและกองบรรณาธิการข่าวสื่อวิทยุและโทรทัศน์ต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบในหลักการจากทุกองค์กรที่ไปพบ เพราะเห็นความจำเป็นจะต้องมีองค์กรเพื่อควบคุมและกำกับดูแลกันเอง การมีองค์กรที่เฉพาะด้าน จะมีส่วนช่วยทั้งในแง่คนในวิชาชีพจะร่วมกันตรวจสอบการทำงานได้ใกล้ชิด ในเวลาเดียวกันก็จะเป็นช่องทางที่เปิดรับการตรวจสอบจากสังคมด้วย เราเชื่อว่าแนวทางนี้จะสร้างมาตรฐานและยกระดับวิชาชีพของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้น่าเชื่อถือมากขึ้น และเพื่อให้ได้ผลในทางปฏิบัติก็คิดว่า ควรเริ่มจากกลุ่มข่าวซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง”

———————————————————————————

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร.0-2243-8479, 086-5224288

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นิรมล ประสารสุข / เสาวลักษณ์ เกตุแก้ว / ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ

แท็ก คำค้นหา