สมาคมนักข่าววิทยุฯ ส่งข้อมูลTPBS และร่วมหารือสภาวิชาชีพ

019

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ส่งมอบสรุปรายงานการระดมความเห็นหัวข้อ โครงการเตรียมความพร้อมของสังคมไทย ในการมีสถานีโทรทัศน์สาธารณะ ให้กับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

นายก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์ รักษาการนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายศุภชัย  กฤตผลชัย  อุปนายสมาคมฯ นายเถกิง  สมทรัพย์  ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี และนางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ร่วมกันส่งมอบสรุปรายการการระดมความเห็นหัวข้อ  โครงการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยในการมีสถานีโทรทัศน์สาธารณะ : การจัดทำร่างข้อกำหนดด้านจริยธรรม

020

สำหรับสาระรายงานการระดมความเห็นหัวข้อ  โครงการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยในการมีสถานีโทรทัศน์สาธารณะ : การจัดทำร่างข้อกำหนดด้านจริยธรรม มาจากการร่วมสัมมนาในการระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ  สื่อมวลชน องค์กรอิสระและผู้ที่สนใจจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 และ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ณ  โรงแรมแมกซ์  ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมหารือกับกองบรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีบีเอส เรื่องการจัดตั้งสภาวิชาชีพทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อหาแนวทางการกำกับดูแลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้

 

แท็ก คำค้นหา