สมาคมนักข่าววิทยุฯพบผู้บริหารเนชั่น จัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อ

017

 

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.. ผู้แทนจากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อาทิ นายสมชาย แสวงการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายชวรงค์ ลิมป์ปัมทปาณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ รักษาการนายกสมาคมฯ และนายบุญเลิศ  ศุภประภาวณิชย์ อุปนายกสมาคมฯ เดินทางไปพบเพื่อร่วมหารือกับผู้บริหารเครือเนชั่น ทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ อาทิ คุณอดิศักดิ์  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ  กรรมการอำนวยการ สายธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียง  คุณนพพร  อุไทยธุราทร คุณจักรกฤษ  เพิ่มพูน และบรรณาธิการข่าวการเมือง  เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อกำกับดูแลจริยธรรมและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ด้วยกันเอง

 

แท็ก คำค้นหา