หนังสือรายงานประจำปี 2559

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-edit-1cre

หนังสือรายงานประจำปี 2559 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ANNUAL REPORT 2016 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION

สื่อเดิม…สื่อใหม่  ทักษะในวิชาชีพและความท้าทายด้านจริยธรรม

ANNUAL REPORT 2016 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION

PART 1 : หน้าปก – หน้า 40 <<<< คลิก!!!

 • สารจากนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
 • ประกาศ เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการบริหาร สมัยที่ 9
 • ประกาศ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
 • รายนามคณะที่ปรึกษา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 9
 • CONTENT คนสื่อในอนาคต : ในมุมมองผู้ประกอบธุรกิจสื่อและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ

PART 2 : หน้า 41- หน้า 121<<<< คลิก!!!

 • INTERVIEWS CHAPTER 1 : TRADITIONAL MEDIA AND NEW MEDIA
  • คนสื่อในอนาคต : เปิดทัศนะมุมมอง
  • ผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อโทรทัศน์
  • ผู้บริหารสื่อทางเลือก – New Media
  • นักวิชาการด้านสื่อ

PART 3 : หน้า 22 – หน้า 128<<<< คลิก!!!

 • CHAPTER 2 : แถลงการณ์และจดหมายเปิดผนึก

PART 4 : หน้า 129 – หน้า 137<<<< คลิก!!!

 • CHAPTER 3 : ข้อบังคับและประกาศสมาคมฯ

PART 5 : หน้า 138 – หน้า 149<<<< คลิก!!!

 • CHAPTER 4 : ทำเนียบรายชื่อสมาชิก

PART 6 : หน้า 150 – ปกหลัง<<<< คลิก!!!

 • CHAPTER 5 : กิจกรรมสมาคม ระหว่างเดือนกันยายน 2558 – เดือนสิงหาคม 2559
 • บทบรรณาธิการ : คนสื่อในอนาคต … สื่อเดิม สื่อใหม่ ปัจจัยความคงอยู่หรือเลือนหาย – TRADITIONAL MEDIA AND NEW MEDIA

 

***สามารถกดอ่านเป็น E-Magazine ได้จากลิ้งด้านบนที่ให้กด  คลิก!!! ได้เลย***

หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF จากลิ้งด้านล่างนี้

คลิก!!! >>> annual-report-2016-part-1

คลิก!!! >>>annual-report-2016-part-2

คลิก!!! >>>annual-report-2016-part-3

คลิก!!! >>>annual-report-2016-part-4

คลิก!!! >>>annual-report-2016-part-5

คลิก!!! >>>annual-report-2016-part-6-1

คลิก!!! >>>annual-report-2016-part-6-2

 

แท็ก คำค้นหา