สปช.เห็นชอบรายงาน กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ เสนอปฏิรูป พ.ร.บ.กสทช.2553

การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. วันนี้ (11 ส.ค.) ในการพิจารณารายงานวาระปฏิรูปเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวล ชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช.พ.ศ.2553 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 170 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 5 เสียง

 

นายนิพนธ์ นาคสมภพ กรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำให้สื่อต่างๆ ต้องปรับตัวเข้าสู่สังคมดิจิตอลสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีการปฏิรูปกำกับดูแลสื่อของภาครัฐจากเดิม ไปสู่ยุคของดิจิตอล ด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อปฏิรูปรูปแบบองค์กร ที่กำกับดูแลประกอบกิจการสื่อสารมวลชน และสารสนเทศให้เป็นองค์กรอิสระ มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยจัดตั้งอำนาจในรูปแบบคณะกรรมการ จำนวน 7 คน วาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี คัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา เพื่อส่งให้รัฐสภารับรองและแต่งตั้ง

 

ขณะที่การจัดสรรงบประมาณให้แบ่งเป็นงบโครงการและงบงานประจำ โดยรายได้ที่เหลือหลังการจัดสรรงบฯ ให้ส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และการตรวจสอบงบประมาณ ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา กำหนดให้มีกองทุนรวม 1 กองทุน มีคณะกรรมการกองทุน ทำหน้าที่บริหารจัดการ

 

ทั้งนี้ สมาชิก สปช.อภิปรายสนับสนุนรายงานฉบับดังกล่าว เนื่องจากมีกรอบการปฏิรูปที่ครอบคลุม ชัดเจน พร้อมฝากข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการดำเนินงานของ กสทช.ให้ได้ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น พร้อมเพิ่มบทบาทส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการเข้าถึงสื่อโดยรวมของประชาชน ผู้พิการ รวมทั้งสนับสนุนวิทยุชุมชน ให้เป็นสื่อที่มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยการเปิดพื้นที่นำวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าสู่การรับรู้ของประชาชน

 

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์  11 สิงหาคม 2558

แท็ก คำค้นหา