เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด ‘รางวัลสายฟ้าน้อย’ ครั้งที่ 11

108

 

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ประจำปี พ.ศ. 2558

ประเภทรางวัล
ด้านวิทยุ แบ่งออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้
1. สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
1.1 รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000 บาท 1 รางวัล
1.2 รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท 3 รางวัล

ด้านโทรทัศน์ มี 1 ประเภท คือ
1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
1.1 รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 25,000 บาท 1 รางวัล
1.2 รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000 บาท 3 รางวัล

หมดเขตรับผลงานวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558

ดาวน์โหลด    หลักเกณฑ์ประกวดสายฟ้าน้อย2558

ดาวน์โหลด    แบบฟอร์มประเภทผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย2558

แท็ก คำค้นหา