พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

112

 

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2558 เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 15 และ ในงานประชุมใหญ่สามัญจำประจำปี 2558 ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งในปีนี้ มีผู้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 46 ทุนๆ ละ 3,000 บาท

แท็ก คำค้นหา