ขอเชิญสมาชิก สมาคมนักข่าว ฯ สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

logotbjaweb

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ สมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล –อุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) จำนวน  40  ทุน

โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ มาที่สมาคมฯ เพื่อพิจารณา ภายในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 (ก่อนเวลา 18.00 น.) และจะมีพิธีมอบทุนดังกล่าวในวันประชุมใหญ่สมาคมฯ    สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฯ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

โดยภายในงานภาคเช้า เวลา 09.30 – 12.30 น. จะมีเวทีเสวนา (หัวข้ออยู่ในระหว่างการพิจารณา) ภาคบ่ายเวลา 13.30 – 16.00 น. เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฯ และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ  โดยสามารถติดตามตามข่าวสาร กิจกรรมสมาคมฯ ทางเว็บไซต์ www.thaibja.org/thaibja หรือ www.facebook.com/thaibja หรือติดต่อที่เบอร์ 0-2243-8479, 08-6522-428808-6522-4288

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดต่อชำระเงินต่ออายุสมาชิก ได้ที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ.วชิระ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาราชดำเนินกลาง ชื่อบัญชี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 030-2-52929-7 แล้วแฟกซ์สำเนาใบนำฝากกลับมาที่สมาคมฯ เบอร์แฟกซ์. 0-2243-8489

*** ประสานงาน     ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ / กมลรัตน์ มลธุรัช โทร. 0-2243-8479, 08-6522-4288 ***08-6522-4288

ดาวน์โหลด– ใบสมัครขอรับทุนและเกณฑ์การให้ทุนบุตร-ธิดาสมาชิก คลิก!

ดาวน์โหลด– จดหมายสมัครขอรับทุนบุตร-ธิดาสมาชิก คลิก!

แท็ก คำค้นหา