ผู้บริหารข่าวทีวีดิจิทัลเห็นพ้องทำหน้าที่อย่างรับผิดชอบต่อสังคม

126

บรรณาธิการและผู้บริหารข่าวทีวีดิจิทัลเห็นพ้องต้องกันในการทำหน้าที่สื่ออย่างรับผิดชอบ พร้อมวางแนวปฏิบัติการทำหน้าที่บนพื้นฐาน ”เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” โดยสร้างกลไกกำกับดูแลจริยธรรมการรายงานข่าว และตั้งคณะทำงานร่างแนวปฏิบัติร่วม

 

วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.  บรรณาธิการและผู้บริหารข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลได้ร่วมหารือถึงสถานการณ์ที่สื่อมวลชนกำลังตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์และถูกแรงกดดันจากหลายด้าน และเสรีภาพในการรายงานข้อมูลข่าวสารกำลังถูกท้าทายจากสถานการณ์บ้านเมือง

ที่ประชุมเห็นว่าโทรทัศน์ดิจิทัล ซึ่งเข้าถึงผู้ชมอย่างกว้างขวางมีความจำเป็นต้องยืนหยัดในเสรีภาพในการรายงานข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงการทำหน้าที่ที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ที่ตกเป็นข่าว และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรายงานข่าว

ที่ประชุมได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่างแนวปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับหลักจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการรายงานข่าวสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลโดยผู้บริหารฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทุกช่องพร้อมจะลงสัตยาบรรณเพื่อปฏิบัติตามอย่างจริงจัง  พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งกลไกที่จะมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมดังกล่าว

ที่ประชุมเห็นพ้องตรงกันว่ามีความเป็นอย่างยิ่งที่สื่อมวลชนจะต้องทำหน้าที่อย่างเสรีบนความรับผิดชอบเพื่อเป็นสถาบันที่สังคมให้ความศรัทธาและความเชื่อถือ

การประชุมครั้งนี้ภายใต้หัวข้อ “แนวคิดทิศทางสถานการณ์สื่อ” จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และเป็นครั้งแรกที่ บรรณาธิการและผู้บริหารข่าวของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ได้แสดงความเห็นและจุดยืนต่อบทบาทของสื่อร่วมกัน

แท็ก คำค้นหา