ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 14

128

ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 14

นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 14 เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ไปแล้วนั้น

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยขอขอบพระคุณ ประธานการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล รวมทั้งที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ทุกภาคส่วน โดยรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟ สมาคมฯ จะนำไปเป็นทุนใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมของสมาคมฯ อันได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรในวิชาชีพ / นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน รวมทั้งการพัฒนาและบูรณาการด้านสื่อสารมวลชน และ เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลกำไร

 

สำหรับการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 14 มี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขัน ส่วน สายการบินไทยแอร์เอเชีย, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (บางกอกแอร์เวย์ส) และสายการบิน โอเรียนท์ ไทย ให้การสนับสนุนของรางวัล ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับระหว่างประเทศและภายในประเทศ  เพื่อเป็นของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้

นอกจากนี้บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด,บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด , บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) , สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน), สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) , บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) , สถานีโทรทัศน์ PPTV (บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด) , บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน), ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันทีมกอล์ฟ VIP ในครั้งนี้อีกด้วย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมชาย อินทโชติ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ตีได้ Hole in One ในหลุม 17 พาร์ 3 ระยะ 134 หลา และพร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณนักกอล์ฟผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สนับสนุนหลักในการจัดแข่งขัน ผู้สนับสนุนของรางวัล ผู้สนับสนุนทีม VIP และ ผู้สนับสนุนทีมทั่วไป รวมทั้งนักกอล์ฟทุกท่าน จะยังให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในครั้งต่อไป

 

แท็ก คำค้นหา