ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเลือกและผ่านการอบรมโครงการ Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ # 2ำหรับนักข่าวโทรทัศน์ รุ่นที่ 2

bj2

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับการจัดสรรเงินจาก กสทช. โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(ประเภทที่ 1) เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 จำนวน 22 คน จาก  20 สถานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักข่าวโทรทัศน์ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ได้มีสหทักษะ (Multi-Skilled) ในกระบวนการการผลิตข่าวในรูปแบบการทำงานคนเดียวได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานข่าวเนื้อหาข่าวโทรทัศน์โดยรวมในประเทศจะมี คุณภาพสูงขึ้น

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม เวียงใต้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Professor Bill Gentile, Director of American University’s Backpack Journalism Project

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ รุ่นที่ 2ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเวียงใต้ กทม.

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเลือกและผ่านการอบรมโครงการ
Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ # 2

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับการจัดสรรเงินจาก กสทช. โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(ประเภทที่ 1) เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ ครั้งที่ 2 จำนวน 20 คน ตามสัญญาเลขที่ B๓-๑-๐๐๑/๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ นักข่าวโทรทัศน์ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ได้มีสหทักษะ (Multi-Skilled) ในกระบวนการการผลิตข่าวในรูปแบบการทำงานคนเดียวได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานข่าวเนื้อหาข่าวโทรทัศน์โดยรวมในประเทศจะมี คุณภาพสูงขึ้น

โครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) ครั้งที่ 2 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะจัดโครงการฝึกอบรมฯ ในวันเสาร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Professor Bill Gentile, Director of American University’s Backpack Journalism Project

สำหรับโครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) ครั้งที่ 2 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 22 คน จาก 20 สถานีโทรทัศน์

 

***สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนี้คะ ***

คลิก! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากFacebook สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

1 2 3 4 5 6

แท็ก คำค้นหา