สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ของแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 10

safahnoiaward57

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ของแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 10 และ ขอขอบพระคุณอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ส่งผลงานเข้ามาในครั้งนี้ ทุกเรื่อง ทุกทีม ทุกชิ้นงาน ล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญ สำหรับตัวนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้และสร้างสมประสบการณ์ ขณะเดียวกัน กรรมการตัดสินรางวัลและสมาคมฯ ก็ขอขอบคุณ ในความร่วมมือของอาจารย์และนิสิตนักศึกษาทุกคน พร้อมกันนี้ขอขอบคุณ บริษัท ทรู คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักในการ จัดประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวสายฟ้าน้อยตลอดระยะเวลา 10 ปี ด้วยดีเสมอมา

“เมืองเก่าอู่ข้าว…แต่ไร้น้ำ”มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้ารางวัลดีเด่น สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ รางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 10 ส่วนสารคดีเชิงข่าววิทยุและคลิปวิดีโอข่าว ไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

(20/12/57) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษา ต่อไป ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 60 เรื่อง

แบ่งเป็นประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง 11 เรื่อง จากทั้งหมด 4 สถาบันการศึกษา มีผลงานที่เข้ารอบ 4 เรื่อง จาก 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ เรื่อง เรือนแพ เอกลักษณ์เมืองสองแควที่เลือนราง มหาวิทยาลัยนเรศวร, เรื่อง ส่วยเมียนมาร์ในมหาชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, เรื่อง วิกฤตน้ำเสียคลองภาษีเจริญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ เรื่อง เจาะลึกบ่อขยะแพรกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลการตัดสินจากคณะกรรมการปรากฏว่า ทั้ง 4 เรื่องที่เข้ารอบได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลๆ ละ 5, 000 บาท และในปีนี้ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่นสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง

สำหรับปีนี้มีรางวัลประเภทคลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียงมีผลงานส่งเข้าประกวด จำนวน 10 เรื่อง จาก 3 สถาบันการศึกษา แต่คณะกรรมการตัดสินรางวัลมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ให้ผลงานเรื่องใดผ่านการคัด เลือกเข้ารอบและได้รับรางวัลใดๆ เลย เนื่องจากผลงานที่ส่งเข้ามาทั้ง 10 เรื่อง ขาดคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์การตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 10

ส่วนผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์มีผลงานส่งเข้าประกวด 39 เรื่อง จาก 14 สถาบันการศึกษา โดยรอบแรกคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิจารณาคัดเลือกผลงานเข้ารอบทั้งหมด 10 เรื่อง คือ 1. ซากโรงหนัง ซากวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 2.โมเดลลิ่งอุ้มบุญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3. เรือนแพ…เลือนราง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4. เมืองเก่าอู่ข้าว…แต่ไร้น้ำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5.ชะตากรรมอ่าวอุดม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 6. ส้มบางมดที่หายไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 7. ภัยเงียบจากพวงมาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 8.ตลาดสด…ภัยร้ายใกล้ตัว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 9. ภัยเงียบจากยาดม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10. เปิดประเด็นตีแผ่ ตอนตู้โทรศัพท์สาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

และจากผลงานผ่านเข้ารอบแรก 10 เรื่อง คณะกรรมการตัดสินรางวัลพิจารณาคัดเลือกให้เหลือผ่านเข้ารอบจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ เรือนแพ…เลือนราง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, เมืองเก่าอู่ข้าว…แต่ไร้น้ำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ชะตากรรมอ่าวอุดม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ภัยเงียบจากพวงมาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ภัยเงียบจากยาดม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานที่ได้รับรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์มีดังนี้
รางวัลดีเด่น เรื่อง เมืองเก่าอู่ข้าว…แต่ไร้น้ำ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 25,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เรื่อง เรือนแพ…เลือนราง จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่อง ชะตากรรมอ่าวอุดม จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 18,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
เรื่อง ซากโรงหนัง ซากวัฒนธรรม จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
และ เรื่อง ส้มบางมดที่หายไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โดยทั้งสองทีม โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท

สำหรับคณะกรรมการตัดสินรางวัลทั้ง 3 ประเภท โดยประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุ คือนายบรรยงค์ สุวรรณผ่องผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน, นายเดชา รินทพล โปรดิวเซอร์ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM.106 Mhz., นางสาววรัตมา บุนนาค ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ นางสาวสุดารัตน์ พงษ์สิงโต ครีเอทีฟและนักจัดรายการ F.M. 96.5 MHz.

คณะกรรมการตัดสินประเภท “คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง” คือ นายปฏิวัติ วสิกชาติรองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สถานีข่าว TNN 24, นางสาวอศินา พรวศิน รองบรรณาธิการ Byteline และ บรรณาธิการโซเชี่ยลมีเดีย หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น, นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวไทย, นายเสาวศักดิ์ ภูธรารักษ์ โปรดิวเซอร์อาวุโส MCOT, นางสาวอัยย วีรานุกูล ผู้ดำเนินรายการ ดนตรีกวีศิลป์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ นายอิทธิพันธ์ บัวทอง บรรณาธิการบริหาร True 4 U และกรรมการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

คณะกรรมการตัดสินประเภท “สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์” คือ นายพิภพ พานิชภักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ และอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารด้านบทข่าวและฝึกอบรม บมจ. ทรูวิชั่นส์ , นางสาวสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี, อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์ บรรณาธิการสารคดีเชิงข่าว สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี และอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้จัดให้มีการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าว ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีคุณภาพของนิสิตนัก ศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้ กับนิสิตนักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ อีกทั้งยังประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยสมาคมฯ ได้สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลไว้ดังนี้ ด้านคุณภาพ(Quality) คุณค่า(Value) ผลงาน(Performance) และจรรยาบรรณ(Code of Ethics)

 

****ความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 10 สามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์นี้ด้านล่างนี้คะ****

คลิก! อ่านเพิ่มเติมความเห็นกรรมการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย

 

แท็ก คำค้นหา