เตรียมร่างแนวทางการนำเสนอข่าวอย่างไรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน‬

19122557

นักวิชาการ นักวิชาชีพและองค์กรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ร่วมเวทีเสวนา ถอดบทเรียน “นำเสนอข่าวอย่างไร ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน” โดยทุกฝ่ายเห็นด้วยที่จะมีการทบทวนบทเรียน บทบาทการทำหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ทั้งสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ นักจิตวิทยา นักสิทธิมนุษยชน และองค์กรมูลนิธิต่างๆ

เพื่อนำไปสู่มาตรฐานวิชาชีพในการทำงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยเฉพาะบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในประเด็นสิทธิมนุษยชนส่วนบุคคลที่ตกเป็นข่าว บทสรุปจากเวทีเสวนาถอดบทเรียน “นำเสนอข่าวอย่างไร ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน” ในวันนี้ จะนำไปสู่การจัดทำร่างกฏกติกาเพื่อใช้ในเป็นคู่มือ(Guideline) ในการทำงานด้านวิชาชีพสื่อ ในทุกๆ ข่าว เพื่อยกระดับมาตรฐานการความเป็นวิชาชีพของสื่อมวลชนในประเทศไทยให้ได้ มาตรฐานในระดับสากล และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากสังคมให้มากขึ้น และขอสนับสนุนให้ประชาชนและสังคมดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งในการร่วมกันตรวจ สอบสื่อทุกประเภทให้เป็นสื่อที่ดีและมีคุณภาพ

1

2

 

สำหรับเวทีเสวนาถอดบทเรียน “นำเสนอข่าวอย่างไร ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน”   จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวเปิดโดย คุณเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ต่อจากนั้น ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    นำเสนอมาตรฐานจรรยาบรรณตามหลักสากลกับสิทธิมนุษยชน  โดยมีวิทยากรร่วมระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชน ดังนี้

พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อารีวรรณ จตุทอง นักกฎหมายด้านสิทธิเด็กสตรีและผู้ตกเป็นเหยื่อ
เทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
วัชรินทร์ กลิ่นมะลิ รองนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพ อาชญากรรมแห่งประเทศไทย
เจษฎา อนุจารี กรรมการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
คณิต บุณยพานิช บรรณาธิการข่าวกลุ่มข่าววาระทางสังคม สถานีไทยพีบีเอส
มนตรี ญาณสิทธิฤทธิ์ ฝ่ายข่าว มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.อริน เจียจันทร์พงษ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.สิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ดำเนินการเสวนา
‪#‎เวทีเสวนาถอดบทเรียน‬”นำเสนอข่าวอย่างไร ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน”
โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (19 ธ.ค.2557)

 

 

แท็ก คำค้นหา