เชิญนักศึกษาร่วมงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 12.30 – 15.30 น.

108

กำหนดการ

งานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 12.30 – 15.30 น.

 

ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา

 

……………………………………………………………………………………

12.30 น.                  ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

– พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ

 

13.00 น.                  พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ

โดย คุณชลธิชา รอดกันภัย สายฟ้าน้อย รุ่น 5 สังกัด สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ดิจิตอล

คุณทินณภพ พันธะนาม สายฟ้าน้อย รุ่น 7 สังกัด สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

 

13.10 – 13.20 น.       เข้าสู่พิธีมอบรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2557

– วิดิทัศน์ ความเป็นมาและรวมผลงานรางวัลสายฟ้าน้อยในทุกปีที่ผ่านมา

 

13.20 – 13.30 น.       คุณธนานุช สงวนศักดิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

– กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย

 

13.30 – 14.10  น.      เปิดเวทีความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลถึงหลักเกณฑ์ กฎกติกา

ในการพิจารณาตัดสินรางวัล และ ความคิดเห็นจากตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน

และ เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถาม ตอบคำถาม ระหว่างคณะกรรมการตัดสินและ
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 

14.10 – 14.20  น.      วิดิทัศน์ผลงานสายฟ้าน้อยครั้งที่ 10 ที่เข้ารอบทั้งหมด และความเห็นจากคณะกรรมการตัดสิน

– วิดิทัศน์ ผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2557

 

14.20 – 15.00 น.        พิธีการมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ ผลงานที่ได้รับรางวัล
และผลงานที่เข้ารอบ รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2557

โดย              คุณบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร  บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

คุณเทพชัย หย่อง นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ถ่ายภาพร่วมกัน …..

แท็ก คำค้นหา