ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเข้าร่วมอบรมโครงการ Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ รุ่นที่ 2

web2

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุุนเข้าอบรมโครงการ Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม เวียงใต้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Professor Bill Gentile, Director of American University’s Backpack Journalism Project

 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับการจัดสรรเงินจาก กสทช. โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(ประเภทที่ 1) เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักข่าวโทรทัศน์ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ได้มีสหทักษะ (Multi-Skilled) ในกระบวนการการผลิตข่าวในรูปแบบการทำงานคนเดียวได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานข่าวเนื้อหาข่าวโทรทัศน์โดยรวมในประเทศจะมี คุณภาพสูงขึ้น

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม เวียงใต้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Professor Bill Gentile, Director of American University’s Backpack Journalism Project

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ รุ่นที่ 2ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเวียงใต้ กทม.
1 นายชญตร์ มุกดาหาร ผู้สื่อข่าว ช่อง 13 family

2 น.ส.ลลิตวดี ตั้งสิริตระกูล ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ MONO 29

3 น.ส. พจนีย์ พจนากรณ์ โปรดิวเซอร์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง

4 น.ส.ปฐัมพร บึ่งสว่าง ผู้สื่อข่าว ช่อง 3 SD

5 น.ส.อรอุษา พรมอ๊อด ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไบรท์ ทีวี

6 น.ส.พัชรินทร์ ยศสมนึก บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

7 น.ส.วิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ อมรินทร์ ทีวี

8 น.ส.ฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

9 นายสันติวิธี พรหมบุตร ผู้สื่อข่าว โมเดิร์นไนน์ทีวี

10 นายเอี่ยม พุ่มคำ บรรณาธิการ สถานีข่าว TNN 24

11 นายจักรเพชร กุนทอง ผู้สื่อข่าวอาวุโส True 4U

12 น.ส.เกษา นิ่มระหงษ์ ผู้สื่อข่าว ONE HD

13น.ส.วิรัญญา บัวผัน ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งปรเทศไทย

14น.ส.เบญจลักษณ์ เจริญศักดิ์ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ New)TV

15 นายพงษ์ระพี ประพฤติดี ผู้สื่อข่าว ททบ. 5

16 น.ส.วีณา เรเรือง โปรดิวเซอร์ รายการครูสร้างคน คนสร้างโลก

17นายธนพงศ์ พุทธิวินิช ผู้สื่อข่าว มติชนทีวี (ผลิตข่าวออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ เวิร์คพ้อย ทีวี)

18นายอิสรภาพ หนุนภักดี ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ Voice Tv

19นาย ประพันธ์ ยมนาค ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ Spring News
20น.ส.ปิติพร เพรามธุรส ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV

1 2
21น.ส.พัชรีย์ แพทย์กระโทก ผู้สื่อข่าว บริษัท ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค
(News Production ผลิตข่าว ททบ 5 / PPTV / New)TV)

22นายพยุงศักดิ์ การสมเกตุ ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวี
23 นายเสาวศักดิ์ ภูธรารักษ์ โปรดิวเซอร์ บมจ. อสมท

*** ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเข้าร่วมอบรมโครงการ จะต้องเตรียมคือ

1.ไอเดียประเด็นในการผลิตผลงานออกมา 1 ชิ้น ประมาณ 3-5 นาที ในรูปแบบ Backpack Journalism ( Story Ideas :Your primary task during our Video Journalism Workshop will be to conceive, produce, shoot, write, narrate and edit a 3-5 minute character-driven documentary of your choice. At the end of the workshop, you will post your work on YouTube, Vimeo, or any online outlet that you prefer.)

The first step is to come up with a story that lends itself to a visual treatment. When deciding on a story, always ask yourself, “What do I see? What do I see?” If you can’t come up with an exciting answer, chances are it’s not a very visual story. Some stories simply do not lend themselves to a visual telling

2.อุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิต อาทิ กล้อง / คอมพิวเตอร์(โปรแกรมตัดต่อ)
Camera and Computer Suggestions
for the Backpack Journalism Workshop

*** สำหรับรายละเอียดอื่นๆ จะส่งให้ทาง เมล์ ของแต่บุคคลโดยเฉพาะ***

 

แท็ก คำค้นหา